Open Nav

Výběrová řízení

Úvod O nás Výběrová řízení

5. 3. 2020
Výběr nájemce pro provoz vláčkových souprav v areálu ZOO jako doplňková služba pro návštěvníky v roce 2020 (zrušeno)
Nabídka nájmu
 
ZOO a zámek Zlín - Lešná vyzývá dodavatele k podání nabídky na provoz vláčkových souprav v areálu ZOO Zlín. Lhůta pro podání nabídek končí dne 13. 3. 2020 ve 13:00 hodin.
Ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Dratvová, tel. 778 402 425, dratvova@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o nájmu
 
 
 
3. 3. 2020
Opravy a údržba elektroinstalace 
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Opravy a údržba elektroinstalace". Lhůta pro podání nabídek končí dne 13. 3. 2020 ve 13:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Jakub Skřivánek, tel. 770 180 361, skrivanek@zoozlin.eu  a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Dratvová, tel. 778 402 425, dratvova@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
 
 
 
3. 3. 2020
Opravy a údržba vodo-topo rozvodů 
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Opravy a údržba vodo-topo rozvodů". Lhůta pro podání nabídek končí dne 13. 3. 2020 ve 13:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Jakub Skřivánek, tel. 770 180 361, skrivanek@zoozlin.eu  a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Dratvová, tel. 778 402 425, dratvova@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
 
 
 
2. 3. 2020
Sečení travního porostu v roce 2020 (zrušeno)
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Sečení travního porostu". Lhůta pro podání nabídek končí dne 10. 3. 2020 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněna jednat Marie Kohoutková, DiS., tel. 778 402 424, kohoutkova@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Dratvová, tel. 778 402 425, dratvova@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Rozpočet
 
 
 
26. 2. 2020
Zpracování mezd a personalistika
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Zpracování mezd a personalistika". Lhůta pro podání nabídek končí dne 6. 3. 2020 ve 13:00 hodin.
Ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Dratvová, tel. 778 402 425, dratvova@zoozlin.eu a ve věcech technických je oprávněna jednat Ing. Aneta Kupcová, tel. 778 402 422, kupcova@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
 
 
25. 2. 2020
Obnova kanálků a štol
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Obnova kanálků a štol". Lhůta pro podání nabídek končí dne 4. 3. 2020 v 11:00 hodin.
Ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Dratvová, tel. 778 402 425, dratvova@zoozlin.eu a ve věcech technických je oprávněn jednat Jakub Skřivánek, tel. 770 180 361, skrivanek@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 4 - Závazné stanovisko
Příloha č. 5 - Poptávkový rozpočet
 
 
31. 1. 2020
Jaguar Trek a Trasa
Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce
 
ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku na stavební práce formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem "Jaguar Trek a Trasa". Lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 2. 2020 v 11:00 hodin.
 
Kontaktní osoba: MCI SERVIS s.r.o., tel. 739 301 356, email: mciservis@mciservis.eu
 
 
 
 
24. 1. 2020
Mražené krevety a kalamáry
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem "Mražené krevety a kalamáry". Lhůta pro podání nabídek končí dne 31. 1. 2020 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněna jednat Ing. Libuše Hladíková, tel. 731 682 702, hladikova@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Dratvová, tel. 778 402 425, dratvova@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy
  
 
23. 1. 2020
Nákup nápojových kelímků
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem "Nákup nápojových kelímků". Lhůta pro podání nabídek končí dne 31. 1. 2020 v 11:00 hodin.
Ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Dratvová, tel. 778 402 425, dratvova@zoozlin.eu a ve věcech technických je oprávněna jednat Ing. Romana Bujáčková, tel. 604 226 781, bujackova@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
 
 
13. 12. 2019
Lávka u žiraf
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Lávka u žiraf". Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 12. 2019 v 11:00 hodin.
Ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Dratvová, tel. 778 402 425, dratvova@zoozlin.eu a ve věcech technických je oprávněn jednat Jakub Skřivánek, tel. 770 180 361, skrivanek@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Souhrnná technická zpráva
Příloha č. 4 - Výkaz výměr - část A. zámečnické konstrukce, část B. tesařské konstrukce
 
 
 
4. 11. 2019
Jaguar Trek a Trasa
Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce
 
ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku na stavební práce formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem "Jaguar Trek a Trasa". Lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 11. 2019 v 11:00 hodin.
 
Kontaktní osoba k řízení/VZ: Mgr. Marta Černá, tel. 573034265, email: mciservis@mciservis.eu
 
 
 
18. 10. 2019
Oprava chladicích boxů
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem "Oprava chladicích boxů". Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. 10. 2019 v 15:00 hodin.
Ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Dratvová, tel. 778 402 425, dratvova@zoozlin.eu a ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Kamil Čihák, tel. 604 228 689, cihak@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
 
 
17. 10. 2019
Zámečnické konstrukce
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Zámečnické konstrukce". Lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 10. 2019 v 11:00 hodin.
Ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Dratvová, tel. 778 402 425, dratvova@zoozlin.eu a ve věcech technických je oprávněn jednat Jakub Skřivánek, tel. 770 180 361, skrivanek@zoozlin.eu.
 
Doplňující informace:
Z důvodu přehodnocení požadavků investora na povrchovou úpravu ocelových konstrukcí bude provedeno pouze žárové zinkování konstrukčních prvků bez nátěrů.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 4 - Výkaz výměr - A. Oprava vyhlídky u plameňáků, B. Oprava mostu v DK
 
 
 
21. 9. 2019
Lávka u žiraf (zrušeno)
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Lávka u žiraf". Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. 9. 2019 v 11:00 hodin.
Ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Dratvová, tel. 778 402 425, dratvova@zoozlin.eu a ve věcech technických je oprávněn jednat Jakub Skřivánek, tel. 770 180 361, skrivanek@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Souhrnná technická zpráva
Příloha č. 4 - Výkaz výměr
 
 
18. 9. 2019
Oprava WC u Koaly
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava WC u Koaly". Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. 9. 2019 v 15:00 hodin.
Ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Dratvová, tel. 778 402 425, dratvova@zoozlin.eu a ve věcech technických je oprávněn jednat Jakub Skřivánek, tel. 770 180 361, skrivanek@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Průvodní zpráva
Příloha č. 4 - Výkaz výměr
 
 
 
31. 7. 2019
Rozvod plynu
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rozvod plynu". Lhůta pro podání nabídek končí dne 9. 8.2019 v 11:00 hodin.
Ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Dratvová, tel. 778 402 425, dratvova@zoozlin.eu a ve věcech technických je oprávněn jednat Jakub Skřivánek, tel. 770 180 361, skrivanek@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Technická zpráva
Příloha č. 4 - Situace - klad listů
Příloha č. 5 - Výkaz výměr
 
 
31. 7. 2019
Plotové díly z mangrovníku
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem "Plotové díly z mangrovníku". Lhůta pro podání nabídek končí dne 8. 8. 2019 v 11:00 hodin.
Ve věcech technických a administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Dratvová, tel. 778 402 425, dratvova@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 1 - Krycí list_plotové díly
Příloha č. 3 - Vizualizace, detail
 
 
17. 5. 2019
Mořské ryby 
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem "Mořské ryby". Lhůta pro podání nabídek končí dne 23. 5. 2019 ve 13:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněna jednat Ing. Libuše Hladíková, tel. 731 682 702, hladikova@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Dratvová, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy
 
 
27. 3. 2019
Dodávka krmiva - myši
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem "Dodávka krmiva - myši". Lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 4. 2019 v 11:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněna jednat Ing. Libuše Hladíková, tel. 731 682 702, hladikova@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
 
27. 3. 2019
Sečení travního porostu v roce 2019
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Sečení travního porostu". Lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 4. 2019 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněna jednat Marie Kohoutková, DiS., tel. 778 402 424, kohoutkova@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Rozpočet
 
11. 3. 2019
Výběr nájemce pro provoz vláčkových souprav v areálu ZOO jako doplňková služba pro návštěvníky v roce 2019
Nabídka nájmu
 
ZOO a zámek Zlín - Lešná vyzývá dodavatele k podání nabídky na provoz vláčkových souprav v areálu ZOO Zlín. Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 3. 2019 v 11:00 hodin.
Ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o nájmu
 
 
20. 2. 2019
Dodávka mořské soli
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem "Dodávka mořské soli". Lhůta pro podání nabídek končí dne 1. 3. 2019 ve 13:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Kamil Čihák, tel. 604 228 689, cihak@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy
 
20. 2. 2019
Sečení travního porostu v roce 2019 (zrušeno)
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Sečení travního porostu". Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 2. 2019 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněna jednat Marie Kohoutková, DiS., tel. 778 402 424, kohoutkova@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Rozpočet
 
 
5. 2. 2019
Oprava velkoplošné projekce v Zátoce rejnoků
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem "Oprava velkoplošné projekce v Zátoce rejnoků". Lhůta pro podání nabídek končí dne 13.2.2019 ve 12:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Mgr. Tomáš Divilek, tel. 739 348 077, divilek@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 4 - Lokalizace, stávající situace
 
 
11. 1. 2019
Oprava ubikace pod stájemi
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava ubikace pod stájemi". Lhůta pro podání nabídek končí dne 21.1.2019 ve 13:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Jakub Skřivánek, tel. 770 180 361, skrivanek@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 4 - Lokalizace, situace
Příloha č. 5 - Výkaz výměr
 
 
17. 12. 2018
Oprava ubikace pod stájemi (zrušeno)
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava ubikace pod stájemi". Lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 12. 2018 ve 13:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Jakub Skřivánek, tel. 770 180 361, skrivanek@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva
Příloha č. 4 - Lokalizace, situace
Příloha č. 5 - Výkaz výměr
 
 
13. 11. 2018
Výběr nájemce Restaurace NEAPOLITANO
Veřejná soutěž

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou soutěž s názvem "Výběr nájemce Restaurace NEAPOLITANO". Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. 11. 2018 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických a administrativních je oprávněna jednat Ing. Aneta Kupcová, tel. 778 402 422, kupcova@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky
Příloha č. 4 - Půdorys restaurace
 
 
12. 11. 2018
Plotové díly z mangrovníku
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem "Plotové díly z mangrovníku". Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 11. 2018 v 11:00 hodin.
Ve věcech technických a administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 1 - Krycí list_plotové díly
Příloha č. 3 - Vizualizace, detail
 
 
17. 10. 2018
Sklad v technickém zázemí
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Sklad v technickém zázemí". Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. 10. 2018 ve 13:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Jakub Skřivánek, tel. 770 180 361, skrivanek@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 4 - Základy, půdorys, pohledy
 
 
7. 9. 2018
Oprava střechy zámku Lešná
Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce
 
ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku na stavební práce formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem "Oprava střechy zámku Lešná". Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 9. 2018 v 9:30 hodin.
 
 
 
 
1. 9. 2018
Voliéra pro čápy sedlaté
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Voliéra pro čápy sedlaté". Lhůta pro podání nabídek končí dne 10. 9. 2018 ve 13:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Průvodní zpráva
Příloha č. 4 - Výkaz výměr
 
15. 6. 2018
TZ a oprava nádrže
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "TZ a oprava nádrže". Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. 6. 2018 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Alois Čala, tel. 604 228 686, cala@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, office@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Průvodní zpráva
Příloha č. 5 - Výkaz výměr - technické zhodnocení, oprava
 
 
4. 6. 2018
Nákup užitkového vozidla
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem "Nákup užitkového vozidla". Lhůta pro podání nabídek končí dne 11. 6. 2018 v 15:00 hodin.
Ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
 
 
 
7. 5. 2018
TZ vodovod
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "TZ vodovod". Lhůta pro podání nabídek končí dne 14. 5. 2018 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Průvodní a souhrnná zpráva
Příloha č. 4 - Výkaz výměr
 
 
22. 4. 2018
Sečení travního porostu v areálu ZOO Zlín
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Sečení travního porostu". Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 4. 2018 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněna jednat Marie Kohoutková, DiS., tel. 778 402 424, kohoutkova@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Rozpočet
 
 
17. 4. 2018
Rypadlo-nakladač
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem "Rypadlo-nakladač". Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 4. 2018 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Technická specifikace
 
28.3.2018
Nákup nápojových kelímků
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku
 
ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem "Nákup nápojových kelímků". Lhůta pro podání nabídek končí dne 6. 4. 2018 v 15:00 hodin.
ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Zpracování mezd a personalistika". Lhůta pro podání nabídek končí dne 3. 4. 2018 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněna jednat Ing. Romana Bujáčková, tel. 604 226 781, bujackova@zoozlin.eu, ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
 
Výzva
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

 
23. 3. 2018
Zpracování mezd a personalistika
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Zpracování mezd a personalistika". Lhůta pro podání nabídek končí dne 3. 4. 2018 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Aneta Kupcová, tel. 778 402 422, kupcova@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení
 
23. 3. 2018
Výběr nájemce pro provoz vláčkových souprav v areálu ZOO jako doplňková služba pro návštěvníky
Nabídka nájmu
 
ZOO a zámek Zlín - Lešná vyzývá dodavatele k podání nabídky na provoz vláčkových souprav v areálu ZOO Zlín. Lhůta pro podání nabídek končí dne 29. 3. 2018 v 11:00 hodin.
Ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o nájmu
 
 
13. 2. 2018
Bagr (zrušeno)
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem "Bagr". Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 2. 2018 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Položkový rozpočet
 
Doplňující informace: K doložení profesních kvalifikačních předpokladů není požadováno doložení Oprávnění k činnosti montáže, opravy a revize elektrických zařízení.
 
13. 2. 2018
Voliéra ar
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Voliéra ar". Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 2. 2018 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Průvodní zpráva - Oprava a Rozšíření
Příloha č. 4 - Rozhodnutí o umístění stavby - Oprava a Rozšíření
Příloha č. 5 - Výkaz výměr
 
 
12. 12. 2017
Objekt Tyrol
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Objekt Tyrol". Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 12. 2017 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Průvodní zpráva
Příloha č. 5 - Výkaz výměr - souhrnný rozpočet (E.1), SILNOPROUD (E.2), UT (E.3), VZT (E.4), ZT (E.5)
 
 
25. 11. 2017
Trafostanice a přeložka VN v území Karibuni
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Trafostanice a přeložka VN v území Karibuni". Lhůta pro podání nabídek končí dne 7. 12. 2017 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
Prohlídka místa plnění je možná po předchozí domluvě s Ing. Petrem Polákem.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Průvodní zpráva
Příloha č. 4 - Situace
Příloha č. 5 - Územní rozhodnutí (bude zasláno na vyžádání antolakova@zoozlin.eu)
 
25. 10. 2017
Opravy komunikací v ZOO Zlín
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Opravy komunikací v ZOO Zlín". Lhůta pro podání nabídek končí dne 1. 11. 2017 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
Prohlídka místa plnění je možná po předchozí domluvě s Ing. Petrem Polákem.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Výkaz výměr
 
 
11. 10. 2017
Odbahnění rybníků v Amazonii
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Odbahnění rybníků v Amazonii". Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. 10. 2017 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
Prohlídka místa plnění je možná po předchozí domluvě s Ing. Petrem Polákem.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Mapa
 
 
20. 9. 2017
Sanace pozemku - opěrná stěna
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Sanace pozemku - opěrná stěna". Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 9. 2017 ve 12:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
Prohlídka místa plnění je možná po předchozí domluvě s Ing. Petrem Polákem.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Výkaz výměr
  
 
11. 9. 2017
Skleník v technickém zázemí
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Skleník v technickém zázemí". Lhůta pro podání nabídek končí dne 22. 9. 2017 v 11:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
Kompletní dokumentace pro zadání stavby (DZS) bude zaslána na základě písemného požadavku zaslaného emailem na adresu: antolakova@zoozlin.eu. Prohlídka místa plnění je možná po předchozí domluvě s Ing. Petrem Polákem.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Průvodní zpráva
  
 
2. 9. 2017
Expozice pro tamanduy a kotuly
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Expozice pro tamanduy a kotuly". Lhůta pro podání nabídek končí dne 11. 9. 2017 v 11:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
Kompletní dokumentace pro zadání stavby (DZS) bude zaslána na základě písemného požadavku zaslaného emailem na adresu: antolakova@zoozlin.eu. Prohlídka místa plnění je možná po předchozí domluvě s Ing. Petrem Polákem.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 3 - Průvodní zpráva - A) Venkovní expozice tamandua, B) Voliéra kotuli
Příloha č. 4 - Položkový rozpočet - A) Venkovní expozice tamandua, B) Voliéra kotuli
 
 
24. 8. 2017
Karibuni - výběh B pro slony africké
 
 
 
 
1. 8. 2017
Vzduchotechnika v ubikaci nosorožců (zrušeno)
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Vzduchotechnika v ubikaci nosorožců". Lhůta pro podání nabídek končí dne 10. 8. 2017 ve 12:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu, ve věcech administrativních Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení prokazující splnění základní způsobilosti
Příloha č. 3 - Technická zpráva, výkresy - půdorys, řezy
Příloha č. 4 - Výkaz výměr
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy, základní podmínky, všeobecné smluvní podmínky
Příloha č. 6 - Pokyn pro pracovníky dodavatele působícího v ZOO Zlín
 
 
26. 7. 2017
Venkovní expozice tamandua (zrušeno)
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Venkovní expozice tamandua". Lhůta pro podání nabídek končí dne 7. 8. 2017 v 11:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
Kompletní dokumentace pro zadání stavby (DZS) bude zaslána na základě písemného požadavku zaslaného emailem na adresu: antolakova@zoozlin.eu. Prohlídka místa plnění je možná po předchozí domluvě s Ing. Petrem Polákem.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 4 - Položkový rozpočet
 
 
13. 7. 2017
Parkoviště pro zaměstnance
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Parkoviště pro zaměstnance". Lhůta pro pod&a

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín