Open Nav

Pomáháme zachránit saolu

Úvod Novinky Pomáháme zachránit saolu

ZOO Zlín již od roku 2015 spolupracuje se Saola Working Group (SWG) na ochraně antilopy saoly v jedné z nejdůležitějších oblastí jejího výskytu - ve Xe Sap National Protected Area (NPA) v jižním Laosu. Saola byla poprvé objevena v roce 1992. Její popsání patřilo k největším zoologickým událostem 20. století. Žije pouze na malém území v Annamském pohoří na hranici Vietnamu a Laosu. 

Podporu saoly jsme začlenili i do našeho projektu sbírky 4NATURE určené na ochranu zvířat v divočině. Zakoupením vstupenky 4NATURE návštěvníci věnovali na vybrané projekty již přes půl milionu Kč, z této částky přes 100 000 Kč určili pro saolu. Zoo takto získané prostředky věnuje na nákup nezbytného vybavení pro strážce parku (rangery), jako jsou např. uniformy, pláštěnky, boty, batohy, brašny,  fotopasti a také k pokrytí nákladů potřebných k hlídkování (jídlo, benzín pro motocykly, pohraniční poplatky a jiné).

Do projektu ochrany saoly se již dříve zapojila také Zoo Praha, Zoo Ostrava a Zoo Plzeň. Nyní se prostřednictvím Unie českých a slovenských zoo (UCSZOO) přidávají i další české a slovenské zahrady.

Tisková zpráva UCSZOO

Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO) se připojuje k celosvětovému úsilí o záchranu kriticky ohroženého „asijského jednorožce“. Podpoří vznik prvního chovného centra pro saolu na světě.

26. července 2018

Na Valné hromadě pořádané v Safari Parku Dvůr králové nad Labem o tom jednohlasně rozhodli ředitelé českých a slovenských zoologických zahrad, které jsou členy UCSZOO.
(http://www.zoo.cz/)

Saolu, vzácného asijského kopytníka, jehož objev se stal zoologickou senzací 20. století, nikdy nechovala žádná zoologická zahrada na světě a žádný biolog ji zatím nespatřil ve volné přírodě. I přesto zoologické zahrady a další organizace po celém světě podporují úsilí, které představuje poslední naději na záchranu tohoto kriticky ohroženého druhu. Tou by mohlo být založení populace saoly v lidské péči prostřednictvím prvního záchranného chovného centra na světě. V rámci koordinované kampaně na jeho vznik přispělo již 22 evropských a severoamerických zoologických zahrad částkou více než 350 tisíc dolarů. Unie českých a slovenských zoologických zahrad se rozhodla připojit se k těmto snahám a záchranu saoly rovněž finančně podpořit. Pro záchranný projekt poskytne 100 tis. Kč! Po Zoo Zlín, Zoo Praha, Zoo Ostrava a Zoo Plzeň, které tento ochranářský projekt již podporují, se tímto do projektu přímo zapojuje dalších 16 českých a slovenských zoo!

Celé znění tiskové zprávy UCSZOO k ochraně saoly najdete zde.

Pomáháme zachránit saolu Pomáháme zachránit saolu

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín