Open Nav

Vstupné

Úvod Školám Vstupné

Školní skupiny zakoupí vstupné v den návštěvy přímo v pokladně zoo. Není nutné návštěvu zoo předem rezervovat.
Cena vstupného pro školní skupiny platí pouze ve dnech školního vyučování. 

Prozatím není bohužel možné realizovat exkurze. Sledujte proto prosím náš web, při změně zde informace ihned zveřejníme.

Vstupné 4NATURE pro školy v roce 2021 1.1.-31.3. 1.4.-30.6. 1.9.-31.12.
děti do 14,99 let bez exkurze 40 Kč/žák 80 Kč/žák 40 Kč/žák
děti do 14,99 let s exkurzí 40 Kč/žák 100 Kč/žák 40 Kč/žák
studenti 15-25,99 let bez exkurze 60 Kč/student 100 Kč/student 60 Kč/student
studenti 15-25,99 let s exkurzí 60 Kč/student 120 Kč/student 60 Kč/student

Ceny 4NATURE zahrnují i příspěvek ve výši 3 Kč na osobu, kterým podpoříte naše záchranné programy ve volné přírodě. Za zakoupené vstupenky obdržíte žetony, jejichž vhozením do zábavných pokladniček u vstupů do zoo podpoříte vybraný projekt na ochranu zvířat ve volné přírodě.

Výukové programy:
- v období od 1.1. do 31.3.2021 a od 1.9. do 31.12.2021 poskytovány bezplatně
- v období od 1.4. do 30.6.2021 za vzdělávací poplatek ve výši 20 Kč za žáka nebo studenta.

Vstupné STANDARD pro školy v roce 2021 1.1.-31.3. 1.4.-30.6. 1.9.-31.12.
děti do 14,99 let bez exkurze 37 Kč/žák 77 Kč/žák 37 Kč/žák
děti do 14,99 let s exkurzÍ 37 Kč/žák 97 Kč/žák 37 Kč/žák
studenti 15-25,99 let bez exkurze 57 Kč/student 97 Kč/student 57 Kč/student
studenti 15-25,99 let s exkurzí 57 Kč/student 117 Kč/student 57 Kč/student

Pokud nesouhlasíte s příspěvkem na naše záchranné programy v rámci vstupného 4NATURE, můžete zvolit vstupné STANDARD.

Poskytované slevy na vstup do zoo

1. Celoročně:
- pedagogický dozor a doprovod školních skupin - 1 osoba na skupinu 10 žáků/studentů - vstup zdarma
- při čerpání množstevní slevy na vstupném není možné čerpat současně slevu na pedagogický dozor.

2. V období od 1.1 do 30.6.2021 a od 1.9. do 31.12.2021:

- v tomto období platí vstupné při návštěvě školních skupin dětí a studentů s pedagogickým doprovodem pouze ve dnech školního vyučování
- tato sleva na vstupném neplatí pro mimořádné akce zoo (např. večerní prohlídky), během víkendů a státních svátků.

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín