Open Nav

Vstupné

Úvod Školám Vstupné

Vstupné 4NATURE pro školy v roce 2019 1.1.-30.4. 1.5.-30.6. 1.9.-31.12.
děti do 15,99 let bez exkurze 40 Kč/žák 40 Kč/žák 40 Kč/žák
děti do 15,99 let s exkurzí 40 Kč/žák 60 Kč/žák 40 Kč/žák
studenti 16-25,99 let bez exkurze 60 Kč/student 60 Kč/student 60 Kč/student
studenti 16-25,99 let s exkurzí 60 Kč/student 80 Kč/student 60 Kč/student

Ceny 4NATURE zahrnují i příspěvek ve výši 2 Kč na osobu, kterým podpoříte naše záchranné programy ve volné přírodě. Za zakoupené vstupenky obdržíte žetony, jejichž vhozením do zábavných pokladniček u vstupů do zoo podpoříte vybraný projekt na ochranu zvířat ve volné přírodě.

Vstupné STANDARD pro školy v roce 2019 1.1.-30.4. 1.5.-30.6. 1.9.-31.12.
děti do 15,99 let bez exkurze 38 Kč/žák 38 Kč/žák 38 Kč/žák
děti do 15,99 let s exkurzÍ 38 Kč/žák 58 Kč/žák 38 Kč/žák
studenti 16-25,99 let bez exkurze 58 Kč/student 58 Kč/student 58 Kč/student
studenti 16-25,99 let s exkurzí 58 Kč/student 78 Kč/student 58 Kč/student

Pokud nesouhlasíte s příspěvkem na naše záchranné programy v rámci vstupného 4NATURE, můžete zvolit vstupné STANDARD.

Poskytované slevy na vstup do zoo

1. Celoročně:
- pedagogický dozor a doprovod školních skupin - 1 osoba na skupinu 10 žáků/studentů - vstup zdarma

2. V období od 1.1 do 30.6.2019 a od 1.9. do 31.12.2019:

- v tomto období platí vstupné při návštěvě školních skupin dětí a studentů s pedagogickým doprovodem pouze ve dnech školního vyučování
- tato sleva na vstupném neplatí pro mimořádné akce zoo (např. večerní prohlídky), během víkendů a státních svátků.

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín