Open Nav

Záchrana volavky císařské

Úvod Novinky Záchrana volavky císařské

Zlínská zoo již od roku 2017 pomáhá zachránit jeden z nejohroženějších ptačích druhů planety - volavku císařskou. Je na pokraji vyhubení, poslední informace hovoří pouze o 60 jedincích pozorovaných v Bhútánu, Indii, Číně a Maynmaru. Díky sbírce 4Nature Zoo Zlín na ochranu této volavky věnovala 260 000 korun. Pomohou s vybavením chovného a záchranného centra v Bhútánu, které bylo dokončeno v září 2020. Právě v Bhútánu žije téměř polovina stávající populace volavek císařských.

Zoo Zlín v roce 2017 navázala spolupráci s bhútánskou ochranářskou organizací Royal Society for Protection of Nature (RSPN), jejímž vlajkovým projektem je záchrana volavek císařských. Spolupráce spočívala v zaškolování zaměstnanců zmiňované organizace pro práci v nově připravovaném záchranném centru. V roce 2018 tak ve zlínské zoo absolvoval měsíční stáž Tshewang Lhendup, výzkumný pracovník projektu. Své chovatelské dovednosti zlepšoval také v pražské zoo, která rovněž záchranu volavek podporuje. V letošním roce Zoo Zlín volavky císařské podpořila i finančně. Díky pořádané sbírce 4Nature přispěla k zakoupení potřebného vybavení pro dokončené chovné a záchranné centrum. „Naše finanční podpora zajistila nákup např. inkubátoru, UV lamp, vybavení laboratoří nebo potřebné medikamenty. Rozsáhlé centrum se zaměří nejen na ochranářské aktivity, ale také na vytvoření záložní populace v lidské péči. Mláďata, které se zde tak podaří odchovat, budou moci být jednou vypuštěna zpět do volné přírody,“ uvedl ředitel zoo Roman Horský.

Volavka císařská je druhou největší volavkou na světě. Výška dospělých ptáků dosahuje 130 cm, rozpětí křídel činí téměř 2 metry. Její domovinou jsou mokřady a břehy řek v Bhútánu a tropických a subtropických lesů na úpatí východních Himalájí v Indii a Myanmaru. Velmi citlivě reaguje na jakékoliv vyrušení, ať už způsobené lidskou činností nebo turismem. V království Bhútán sice žije největší světová populace, znamená to však méně než 30 jedinců roztroušených do několika lokalit výskytu. Hlavní problém představuje ničení přírodních stanovišť, pytláctví a také rozsáhlá výstavba infrastruktury a přehrad v Bhútánu.  

Ve sbírce 4Nature zlínská zoo bude pokračovat i nadále. Princip sbírky spočívá v shromažďování finančních prostředků v rámci prodeje vstupného nebo ročních karet 4Nature, které obsahují také ochranářský příspěvek. Všechny finanční prostředky získané v rámci sbírky mohou být použity pouze pro účel sbírky, tzn. na ochranu zvířat ve volné přírodě, případně na jejich repatriaci.

Mapa současného výskytu volavky císařské

Doprovodné fotografie poskytli: India Maheswaran, Royal Society for Protection of Nature

Záchrana volavky císařské

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín