Novinka

Malý sup zamířil do pražské zoo

Malý sup zamířil do pražské zoo

Mládě supa mrchožravého, které se u nás vylíhlo na konci května, vychová náhradní rodičovský pár ze Zoo Praha. Dlouhodobá spolupráce zlínské a pražské zoo má tak další významné naplnění.

Při chovech vzácných a ohrožených druhů zvířat často hraje významnou a klíčovou úlohu úzká spolupráce mezi zoologickými zahradami, a to nejen v České republice a na Slovensku, ale také v rámci celého světa. ZOO Zlín je na tomto poli aktivní již řadu let. Skvělým příkladem je dlouhodobá spolupráce mezi ZOO Zlín a ZOO Praha v chovu supů mrchožravých a následném vypouštění odchovaných mláďat do volné přírody. Kolegové ze Zoo Praha si tak odvezli několikadenní mládě sup mrchožravého. O jeho odchov se postará pražský náhradní rodičovský pár.

Zlínská zoo patří v chovu supů mezi velmi úspěšné chovatelské instituce. V její kolekci najdeme sedm druhů supů – supy bělohlavé, Rüppellovy, himálajské, hnědé, mrchožravé, chocholaté a supy kapucíny. V loňském roce navíc dosáhla mimořádného úspěchu. Poprvé v historii chovatelé rozmnožili pět ze sedmi chovaných druhů supů. Supi mrchožraví se ve zlínské zoo poprvé objevili v roce 2007, letošní mládě je již devátým vylíhnutým mládětem. „Sup mrchožravý je ve velké části svého původního evropského areálu prakticky vyhubený, případně velmi vzácný. Každé odchované mládě je tak důležité, protože může významně přispět k rozšíření volně žijící populace. Proto jsme se s pražskou zoo, zastoupené kolegou Vaidlem, který je koordinátorem chovu supů mrchožravých a vede jejich plemennou knihu, dohodli na následující spolupráci. První snůšku u našich supů mrchožravých odebereme, vejce umístíme do líhně a mláďata krátce po vylíhnutí předáme k odchovu do pražské zoo. Po odebrání vajec totiž náš rodičovský pár snese další snůšku a postará se o vylíhnuté mládě. Můžeme tak získat daleko větší počet mláďat, která následně zamíří do volné přírody,“ popsal vzájemnou spolupráci ředitel ZOO Zlín Roman Horský. Zlínští chovatelé již v roce 2014 do „pěstounské péče“ předali mládě supa mrchožravého, naopak v roce 2012 zlínský rodičovský pár se staral o pražské mládě.

„Spolupráci mezi zoo považuji za nesmírně důležitou a přínosnou. Platí to nejen v případě supů, ale samozřejmě i u dalších druhů zvířat. A pokud tato spolupráce pokračuje i v posílení a záchraně volně žijící populace, je to společné naplnění jednoho z nejdůležitějších poslání moderní zoo – chov ohrožených druhů zvířat a jejich návrat do volné přírody,“ zdůraznil ředitel Horský. Kromě repatriace supů mrchožravých se zlínská a pražská zoo aktivně účastní i projektu společnosti Green Balkans a lokálních bulharských ochranářských organizací zaměřeného na vypouštění supů bělohlavých do horských oblastí Bulharska. Celý projekt probíhá pod záštitou VCF (mezinárodní nezisková organizace na ochranu evropských druhů supů) a BirdLife International (Světová asociace ochranářských organizací na záchranu ptačích druhů). „Bulharským kolegům jsme předali již 9 supů bělohlavých odchovaných ve zlínské zoo. Tím však příběh našich supů zdaleka nekončí. V loňském roce došlo na středním Balkáně k prvnímu hnízdění volně žijících supů po téměř 50 letech. Jedním z aktérů byla právě samička, kterou jsme v roce 2012 předali do Bulharska k vypuštění. To, že se v lidské péči vylíhnutý sup úspěšně zapojil do reprodukce ve volné přírodě, pro nás znamená splnění chovatelského snu,“ hodnotí velký úspěch ředitel Roman Horský. Obě dvě zoologické zahrady se navíc v loňském roce společně zapojily do dalšího významného projektu. Tím je ochrana kriticky ohrožené volavky císařské v Bhútánu.

11.06. Sdílet článek

Mohlo by vás zajímat

čtěte TAKÉ

Dany a Yuna, první seznámení

Přinášíme Vám záběry seznámení našeho jaguářího páru a také Vám blíže představíme samici Yunu.

Objevte nové věci

Mohlo by vás zajímat

VNT electronics Lanškroun pomáhá Zoo Zlín

Společnost VNT electronics Lanškroun, která patří mezi významné české dodavatele systémů elektrických ohradníků, nám sponzorsky u 5 výběhů nainstalovala elektrické zabezpečení. Děkujeme!!

Objevte nové věci

Jaguáři se vrací do Zoo Zlín

A je to tady! 29. dubna přesně v pravé poledne přicestoval první obyvatel připravované expozice Jaguar Trek. Jmenuje se Dany, je to čtrnáctiměsíční samec jaguára a je nádherný!

Objevte nové věci

Nové expozice damanů a želv otevřeny!

Zavítejte k nové expozici damanů kapských, želv ostruhatých a k nové voliéře orlů křiklavých. V sobotu 23.4. jsme otevřeli I. etapu vzdělávacího a chovného centra pro supy.

Objevte nové věci