OBLAST Asie

Sup bělohlavý

Sup bělohlavý

Gyps fulvus

Supi patří do řádu dravců, odlišují se však typickými znaky. Mají dlouhý krk, relativně tupé drápy, dokonale plachtí. Společně s kondory mají ze všech dravců nejdelší křídla. Živí se výhradně mršinami, u uhynulého zvířete zachovávají přísný hodnostní pořádek. Nocují ve skupinkách po 30-40 jedincích na skalních štítech nebo římsách. Své nocoviště opouštějí zrána, jakmile se vzduch prohřeje natolik, aby se vytvořily stoupavé vzdušné proudy. Partneři si hnízdo staví ve skalních výklencích, při sezení na jediném vejci se 50-58 dní střídají oba dva rodiče. O mládě pečují 4 měsíce.

Zajímavosti

  • Při hodování na mršině se občas tak „nacpe“, že musí část sežrané potravy vydávit, aby mohl vzlétnout.
  • ZOO Zlín do volné přírody v Bulharsku vypustila již několik supů bělohlavých odchovaných v zoo.

Ochrana druhu

Ohrožený druh.

Potrava mršiny
Výskyt otevřená krajina, skalní štíty
Váha/míry hmotnost 6-11 kg, délka těla 95-110 cm

Jaké další zvířata
najdete u nás v zoo?

ZÁŽITEK

ZOO OPĚT OTEVŘENA

Areál Zoo Zlín je již otevřen na 100 % své kapacity. Pro návštěvu zoo nepotřebujete očkování, žádné testy nebo potvrzení o bezinfekčnosti.