Novinka

Podporujeme ochranu saoly

Podporujeme ochranu saoly

Zakoupením vstupného 4Nature lidé na sbírku pro ochranu zvířat v divočině věnovali za rok 2019 přes 1 milion Kč. Více než půl milionu Kč získal projekt ochrany kriticky ohrožené saoly v jižním Laosu.

Již dva roky Zoo Zlín provozuje finanční sbírku na ochranu zvířat ve volné přírodě pojmenovanou 4Nature. Její princip spočívá v zakoupení vstupného nebo roční karty 4Nature, které obsahují i ochranářský příspěvek. U návštěvníků se setkává s velkým ohlasem, za rok 2019 tato sbírka přinesla částku přes 1 milion Kč. Nejvyšší sumu, 522 270 Kč, lidé věnovali na ochranu saoly, kriticky ohroženého kopytníka z jihovýchodní Asie.  

Zoo Zlín od roku 2015 spolupracuje s pracovní skupinou Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN)  Saola Working Group na ochraně saoly v jedné z nejdůležitějších oblastí jejího výskytu, v Xe Sap National Protected Area v jižním Laosu. Tato rezervace se nachází v Annamském pohoří, které tvoří hranici mezi Laosem a Vietnamem. Peníze ze sbírky 4Nature za rok 2018 pomohly k nákupu vybavení (např. GPS, baterie, motorky) pro protipytlácké hlídky ve zmiňované rezervaci. „Částka přes půl milionu Kč za rok 2019 bude využita pro nákup a provoz monitorovacího kamerového systému a také jako finanční výpomoc při stavbě záchranného a chovného centra v národním parku Bach Ma National Park ve Vietnamu,“ upřesnil ředitel zoo Roman Horský. Celý projekt je zaměřen nejen na ochranu kriticky ohrožené saoly, ale také na další ohrožené druhy jihovýchodní Asie, ke kterým patří například muntžak černý, králík Timminsův, medvěd ušatý nebo puchol skvrnitý.

Saola byla ve vietnamské džungli poprvé objevena v roce 1992. Její popsání patřilo k největším zoologickým událostem 20. století. Má tmavohnědou barvu srsti, hlavu zdobí dlouhé rovné rohy a výrazné světlé skvrny a proužky. Žije pouze na malém území v Annamském pohoří na hranici Vietnamu a Laosu. Navzdory intenzivním snahám IUCN o ochranu jejího přirozeného prostředí saolu nejvíce ohrožuje komerční pytláctví. Podle odhadů přežívá v přírodě pravděpodobně nanejvýš 100 jedinců, tento druh se tak dostal na pokraj vyhynutí. Posledním řešením kritické situace saoly je vybudovat chovné centrum, založit koordinovaný chovný program a vytvořit životaschopnou záložní populaci saoly v lidské péči pro případ jejího vymření v přírodě.

Ve sbírce 4Nature zlínská zoo pokračuje i v roce 2020. Při zakoupení vstupného nebo roční karty 4Nature lidé obdrží odpovídající počet žetonů, každý v hodnotě 2 Kč. U interaktivních pokladniček poblíž vstupů do zoo si vyberou svůj projekt a podpoří jej vhozením žetonu. O přízeň návštěvníku se i nadále ucházejí stejné projekty – výstavba záchranného centra v Ekvádoru, ochrana saoly v Laosu a ochrana pižmovky bělokřídlé na Sumatře. Všechny finanční prostředky, které jsou získány v rámci sbírky 4Nature, mohou být využity pouze pro účel zřízené sbírky, tzn. pro podporu uvedených ochranářských projektů.

Foto: William Robichaud

4.11. Sdílet článek

Mohlo by vás zajímat

čtěte TAKÉ

Rodina vyder obrovských se rozrostla o 4 mláďata

Slavíme další chovatelský úspěch. V tropické hale Yucatan můžete obdivovat čtyři mláďata největších vyder na světě.

Objevte nové věci

Mohlo by vás zajímat

Mimořádný odchov marabu menšího

Zoo Zlín slaví chovatelský úspěch světového významu. Tím je odchov mláděte marabu menšího, vzácně chovaného čápa z jihovýchodní Asie.

Objevte nové věci

Cena hejtmana Zlínského kraje za opravu střechy zámku Lešná

Zoo Zlín získala prestižní Cenu hejtmana Zlínského kraje za opravu střechy zámku Lešná!

Objevte nové věci

Opět startuje komentované krmení

Po téměř tříleté pauze (covidová omezení) znovu rozbíháme oblíbené komentované krmení! Od 1.7. se na vás každý den těší naši komentátoři hned na 8 stanovištích. A nebudou chybět i jaguáři!

Objevte nové věci