Novinka

Rozvoj Karibuni

Rozvoj Karibuni

Další rozvoj Karibuni ve zlínské zoo, to bylo hlavním předmětem setkání zástupců Zoo Zlín, zřizovatele zoo města Zlína a Zlínského kraje.

V listopadu se uskutečnilo v areálu zlínské zoologické zahrady významné setkání. Ředitel zoo Roman Horský zde přivítal zástupce zřizovatele, statutárního města Zlína, a Zlínského kraje. Hlavním tématem jednání byla možnost rozvoje zoologické zahrady v rámci nově vytvořené pracovní skupiny, jejímiž členy jsou představitelé kraje a města.

Předmětem setkání byl další rozvoj africké oblasti Karibuni. Výstavbu Karibuni zoo zahájila v listopadu 2017. První etapa, vybudování výběhu B a nového chovného zařízení pro slony, bude dokončena v roce 2022. Realizaci výběhu B částkou 10 milionů spolufinancoval Zlínský kraj, zřizovatel pomáhá s chovným zařízením. „Město Zlín podpořilo vznik nového pavilonu částkou 60 milionů korun. Uhradilo tak podstatnou část nákladů, které dosáhnou výše kolem 100 milionů korun. Vnímáme, že rozvoj zoo je z dlouhodobého hlediska přínosem jak pro místní obyvatele, tak pro cestovní ruch regionu. Další ekonomická participace Zlínského kraje je tedy z naší strany vítána," sdělil náměstek primátora Bedřich Landsfeld. Zoo již nyní připravuje projektovou dokumentaci druhé etapy, v rámci které vzniknou výběhy pro velké africké savce, např. žirafy, nosorožce nebo buvoly, a také dva africké kempy s ubytováním pro dvě stovky návštěvníků a prostornou restaurací. „Karibuni je naprosto průlomová vize, jakým směrem se má ubírat chov zvířat v lidské péči. Ne tradiční zoologická zahrada, ale atraktivní přírodní biopark. Není to projekt nadregionálního, ale evropského formátu," uvedl ředitel Roman Horský.

Rozvoj Karibuni má významně přispět i k posílení turismu ve Zlínském kraji. Kromě zajištění typického poslání zoologické zahrady (chov a rozmnožování zvířat, ochranářské aktivity, výchova a vzdělávání) bude Karibuni poskytovat služby úzce svázané s cestovním ruchem. „Očekáváme, že o ubytování v afrických stanech, restaurační služby a zážitkovou turistiku, bude zájem. Tím se zvýší nejen počet návštěvníků zoo, ale také počet přenocování domácích a zahraničních turistů ve Zlínském kraji," řekl náměstek hejtmana pro cestovní ruch Lubomír Traub. 

Na dalších jednání budeme společně se zástupci města Zlína a vedením zoo projednávat možné zapojení Zlínského kraje do rozvojových aktivit. Je naším společným zájmem pomoci zoologické zahradě s investičním rozvojem," dodal krajský radní a současně radní města Zlína Jiří Jaroš.

6.12. Sdílet článek

Mohlo by vás zajímat

čtěte TAKÉ

Mimořádný a úspěšný rok 2021

Rok 2021 byl pro Zoo Zlín rokem mimořádným a výjimečným. Přinesl sice ekonomické problémy, na druhé straně však obrovskou podporu návštěvníků a narození prvního afrického slůněte v České republice.

Objevte nové věci

Mohlo by vás zajímat

Mládě chvostana bělolícího

Rodina chvostanů bělolících se rozrostla o dalšího člena. V tropické hale při troše štěstí uvidíte samičku Oliv s dvouměsíčním mládětem, které vozí na svých zádech.

Objevte nové věci

Šťastný nový rok 2022

Všem našim návštěvníkům děkujeme za přízeň a přejeme šťastný nový rok 2022!

Objevte nové věci

Prosincový ZooZoom

V prosincovém ZooZoomu vás pozveme na světelnou vánoční výzdobu areálu a také přinášíme informace o dění v zoo za uplynulé4 měsíce.

Objevte nové věci