Novinka

Rozvoj Karibuni

Rozvoj Karibuni

Další rozvoj Karibuni ve zlínské zoo, to bylo hlavním předmětem setkání zástupců Zoo Zlín, zřizovatele zoo města Zlína a Zlínského kraje.

V listopadu se uskutečnilo v areálu zlínské zoologické zahrady významné setkání. Ředitel zoo Roman Horský zde přivítal zástupce zřizovatele, statutárního města Zlína, a Zlínského kraje. Hlavním tématem jednání byla možnost rozvoje zoologické zahrady v rámci nově vytvořené pracovní skupiny, jejímiž členy jsou představitelé kraje a města.

Předmětem setkání byl další rozvoj africké oblasti Karibuni. Výstavbu Karibuni zoo zahájila v listopadu 2017. První etapa, vybudování výběhu B a nového chovného zařízení pro slony, bude dokončena v roce 2022. Realizaci výběhu B částkou 10 milionů spolufinancoval Zlínský kraj, zřizovatel pomáhá s chovným zařízením. „Město Zlín podpořilo vznik nového pavilonu částkou 60 milionů korun. Uhradilo tak podstatnou část nákladů, které dosáhnou výše kolem 100 milionů korun. Vnímáme, že rozvoj zoo je z dlouhodobého hlediska přínosem jak pro místní obyvatele, tak pro cestovní ruch regionu. Další ekonomická participace Zlínského kraje je tedy z naší strany vítána," sdělil náměstek primátora Bedřich Landsfeld. Zoo již nyní připravuje projektovou dokumentaci druhé etapy, v rámci které vzniknou výběhy pro velké africké savce, např. žirafy, nosorožce nebo buvoly, a také dva africké kempy s ubytováním pro dvě stovky návštěvníků a prostornou restaurací. „Karibuni je naprosto průlomová vize, jakým směrem se má ubírat chov zvířat v lidské péči. Ne tradiční zoologická zahrada, ale atraktivní přírodní biopark. Není to projekt nadregionálního, ale evropského formátu," uvedl ředitel Roman Horský.

Rozvoj Karibuni má významně přispět i k posílení turismu ve Zlínském kraji. Kromě zajištění typického poslání zoologické zahrady (chov a rozmnožování zvířat, ochranářské aktivity, výchova a vzdělávání) bude Karibuni poskytovat služby úzce svázané s cestovním ruchem. „Očekáváme, že o ubytování v afrických stanech, restaurační služby a zážitkovou turistiku, bude zájem. Tím se zvýší nejen počet návštěvníků zoo, ale také počet přenocování domácích a zahraničních turistů ve Zlínském kraji," řekl náměstek hejtmana pro cestovní ruch Lubomír Traub. 

Na dalších jednání budeme společně se zástupci města Zlína a vedením zoo projednávat možné zapojení Zlínského kraje do rozvojových aktivit. Je naším společným zájmem pomoci zoologické zahradě s investičním rozvojem," dodal krajský radní a současně radní města Zlína Jiří Jaroš.

6.12. Sdílet článek

Mohlo by vás zajímat

čtěte TAKÉ

Během jarních prázdnin do Zoo Zlín

Hledáte program na jarní prázdniny? Vydejte se na návštěvu zlínské zoo. Těšíme se na vás!

Objevte nové věci

Mohlo by vás zajímat

Návrat sýčků do volné přírody

Zoo Zlín již několik let aktivně posiluje volně žijící populaci sýčka obecného. Tato drobná sova patří mezi nejohroženější druhy ptáků v ČR, celková populace je odhadována na méně než 100 párů.

Objevte nové věci

Nákup elektrovozidel pro ZOO Zlín

Elektrovozíky jsou při naší práci mnohdy zcela nepostradatelnými pomocníky. Proto jsme rádi, že díky projektu Next Generation EU budeme moct postupně doplnit náš vozový park o 10 nových elektrovozíků.

Objevte nové věci

Nekrmte prosím zvířata v zoo

Zoo Hluboká zveřejňuje video upozorňující na neukázněné chování návštěvníků zoologických zahrad, které může mít pro zvířata často fatální následky.

Objevte nové věci