Použití karet FAMILY

Karta Zoo Zlín Family je nepřenosná a platí pouze pro osobu/osoby na ní uvedené. 

Podmínky pro použití karty Zoo Zlín Family:

  • bez předložení platné karty není návštěva zoo v rámci Zoo Zlín Family možná. Karta slouží pro vytisknutí vstupenek pro průchod přes turnikety. Současně s kartou ZOO Zlín Family je nutné předložit jakýkoliv průkaz totožnosti pro ověření totožnosti majitele.
  • u karet pro rodiče a děti, prarodiče a děti je nutno prokázat totožnost obou rodičů/prarodičů uvedených na  kartě a totožnost dětí uvedených na kartě. Paní pokladní tak bude pro vydání vstupenek v rámci karty požadovat přítomnost a potvrzení totožnosti osob (OP, ŘP, průkaz pojištěnce) na kartě uvedených. Pokud společnou kartu použije pouze 1 rodič/prarodič, paní pokladní ověří jeho totožnost a totožnost dětí.
  • pro výdej vstupenek u karet Family pro průchod přes turnikety je přednostně určena pokladna v zooshopu u hlavního vstupu do zoo.
  • v případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení karty lze vystavit náhradní kartu. Cena náhradní karty činí 100 Kč, platnost náhradní karty bude stejná jako platnost původní karty. O vystavení náhradní karty je nutno požádat písemnou formou prostřednictvím e-mailu. Kontaktní osobou je Karolína Barotová, oddělení marketingu, e-mail: barotova@zoozlin.eu. 
  • při prodloužení stávající karty je vydána nová čipová karta. Pokud majitel při prodloužení karty nevrátí původní čipovou kartu, bude mu účtována částka 100 Kč za vydání nové čipové karty.

Platnost karty Family je 365 dní od data vystavení. Zoo Zlín si vyhrazuje právo uzavřít nebo omezit vstup do areálu zoologické zahrady z důvodu vyšší moci (zejména nepřízeň počasí, neočekávaný chovatelský důvod, ohrožení bezpečnosti návštěvníků nebo zvířat, z důvodu opatření a nařízení vlády ČR) nebo z důvodu úpravy provozní doby zoo. Uvedené důvody nejsou důvodem k prodloužení platnosti karty. Kupující není oprávněn požadovat po Zoo Zlín jakoukoliv kompenzaci nebo náhradu z důvodu nemožnosti využití karty Zoo Zlín Family po celou dobu její platnosti a Zoo Zlín není povinna jakoukoliv kompenzaci nebo náhradu z tohoto titulu poskytnout.

Všechny potřebné informace najdete ve Všeobecných obchodních podmínkám prodeje karet Zoo Zlín Family a ročních vstupenek (platné od 1.12.2020). K dispozici jsou také v tištěné podobě v pokladně zooshopu na hlavním vstupu.