Novinka

Podporujeme ochranu pižmovky

Podporujeme ochranu pižmovky

Zakoupením vstupného a karet 4Nature lidé mohou podpořit ochranu zvířat ve volné přírodě. Jedním z projektů sbírky 4Nature je i ochrana kriticky ohrožené pižmovky bělokřídlé na Sumatře.

Zoo Zlín od roku 2018 provozuje finanční sbírku na ochranu zvířat ve volné přírodě pojmenovanou 4Nature. Její princip spočívá v prodeji vstupného nebo roční karty 4Nature, které obsahují také ochranářský příspěvek. Jedním z projektů podporovaných z uvedené sbírky je i ochrana pižmovky bělokřídlé na Sumatře. Lidé na podporu této kriticky ohrožené kachny věnovali v roce 2019 téměř 340 000 Kč.

Zoo Zlín začala pižmovky podporovat v roce 2017, kdy se rozběhla spolupráce s australskou ochranářskou společností SIES (Save Indonesian Endangered Species). Od uvedeného roku zlínská zoo na ochranu pižmovky věnovala částku téměř 730 000 Kč. Tato suma pomohla australským ochranářům financovat protipytlácké hlídky, realizovat výstavbu centra pro zachráněné pižmovky a zřídit nové vodní nádrže pro jejich hnízdění v národním parku Way Kambas. Právě v tomto parku žije nejpočetnější známá populace pižmovky na světě. Zmiňované centrum ochranáři také využívají pro vzdělávání obyvatel národního parku a přilehlých vesnic.

Zlínská zoo chová pižmovky bělokřídlé od roku 2008, celkem se zde podařilo odchovat již 38 mláďat. „Díky chovatelským úspěchům nyní můžeme pomoct vytvořit záložní populaci v Zoo Guwahati v indickém státě Assam. Právě v tomto státě se nachází jedna z posledních přírodních lokalit, kde se pižmovky vyskytují. V nejbližších týdnech poputují do chovného zařízení této partnerské zoo 4 naši odchovaní jedinci,“ uvedl ředitel Zoo Zlín Roman Horský.

Pižmovky bělokřídlé patří k nejohroženějším ptačím druhům na světě. Vzhledem k drastickému úbytku přirozeného životního prostředí jich ve volné přírodě (JV Asie od Indie po Sumatru) zbývá kolem 1 000 ptáků. Navíc jejich současný areál výskytu je rozdrobený do mnoha vzájemně izolovaných dílčích populací, které nemají možnost se navzájem setkávat.

Organizace SIES pracuje v Indonésii od roku 2006, zaměřuje se především na ochranu ohrožených druhů zvířat. Spolupracuje s místní nevládní organizace ALeRT a společně s ní vytváří záchranné programy. Organizace působí v národním parku Way Kambas na Sumatře, kromě pižmovky bělokřídlé jsou cílovými druhy také slon indický a orangutan sumaterský.   

Na fotografiích, které nám společnost SIES poskytla, jsou záběry pižmovek z národního parku Way Kambas, výstavba záchranného centra, budování nových vodních nádrží a vzdělávací aktivity pro místní obyvatelstvo.    

27.01. Sdílet článek

Mohlo by vás zajímat

čtěte TAKÉ

Mimořádný a úspěšný rok 2021

Rok 2021 byl pro Zoo Zlín rokem mimořádným a výjimečným. Přinesl sice ekonomické problémy, na druhé straně však obrovskou podporu návštěvníků a narození prvního afrického slůněte v České republice.

Objevte nové věci

Mohlo by vás zajímat

Mládě chvostana bělolícího

Rodina chvostanů bělolících se rozrostla o dalšího člena. V tropické hale při troše štěstí uvidíte samičku Oliv s dvouměsíčním mládětem, které vozí na svých zádech.

Objevte nové věci

Prosincový ZooZoom

V prosincovém ZooZoomu vás pozveme na světelnou vánoční výzdobu areálu a také přinášíme informace o dění v zoo za uplynulé4 měsíce.

Objevte nové věci

Rozvoj Karibuni

Další rozvoj Karibuni ve zlínské zoo, to bylo hlavním předmětem setkání zástupců Zoo Zlín, zřizovatele zoo města Zlína a Zlínského kraje.

Objevte nové věci