Open Nav

Pižmovka bělokřídlá
(Asarcornis scutulata)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Pižmovka bělokřídlá

 • Domovina

  jižní a JV Asie od Indie po Sumatru

 • Biotop

  bažinaté tropické lesy

 • Potrava

  vodní rostliny, bezobratlí, rybky

 • Velikost

  hmostnost 1,9-3,8 kg
  délka těla 66-81 cm

Jak už její jméno napovídá, tato pižmovka má bíle zbarvená křídla, zbytek těla je tmavý. Mimo období hnízdění se často sdružuje do početných hejn. Hnízdo si pár staví ve stromové dutině nebo využívá hnízd jiných ptáků. Samička snáší 6-13 vajec, mláďata se líhnou po 35 dnech. Rodiče o ně pečují 3 měsíce.

Zajímavosti:
- je aktivní převážně v noci, kdy vyráží za potravou.

Ochrana druhu
Patří k nejohroženějším ptačím druhům. Ve volné přírodě žije jen asi 1 000 jedinců. 

Pižmovka bělokřídlá

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín