OBLAST Asie

Nesyt indomalajský

Nesyt indomalajský

Mycteria leucocephala

Nesyt indomalajský je velký brodivý pták patřící mezi čápy. Jako společenští ptáci žijí nesyti v menších hejnech, často i s jinými druhy vodních ptáků. Hnízdo si staví na stromech, rodičovské povinnosti má pár spravedlivě rozděleny. Samička snáší 2-5 vajec, mláďata se líhnou po 30 dnech. Hnízdo opouští ve věku dvou měsíců.

Zajímavosti

  • Tento druh nesyta chovají v Evropě pouze 3 zoo (včetně zlínské).

Ochrana druhu

V posledních letech dochází k významnému poklesu jeho početnosti vzhledem k lovu a vysoušení mokřadů.

Potrava drobné ryby, žáby
Výskyt mokřady
Váha/míry hmotnost 2-3,5 kg, výška 93-102 cm

Jaké další zvířata
najdete u nás v zoo?

ZÁŽITEK

ZOO OPĚT OTEVŘENA

Areál Zoo Zlín je již otevřen na 100 % své kapacity. Pro návštěvu zoo nepotřebujete očkování, žádné testy nebo potvrzení o bezinfekčnosti.