Open Nav

Nesyt indomalajský
(Mycteria leucocephala)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Nesyt indomalajský

 • Domovina

  jižní a jihovýchodní Asie

 • Biotop

  mokřady

 • Potrava

  drobné ryby, žáby

 • Velikost

  hmotnost 2-3,5 kg
  výška 93-102 cm

Nesyt indomalajský je velký brodivý pták patřící mezi čápy. Jako společenští ptáci žijí nesyti v menších hejnech, často i s jinými druhy vodních ptáků. Hnízdo si staví na stromech, rodičovské povinnosti má pár spravedlivě rozděleny. Samička snáší 2-5 vajec, mláďata se líhnou po 30 dnech. Hnízdo opouští ve věku dvou měsíců.

Zajímavosti:
- tento druh nesyta chovají v Evropě pouze 3 zoo (včetně zlínské).

Ochrana druhu 
V posledních letech dochází k významnému poklesu jeho početnosti vzhledem k lovu a vysoušení mokřadů.

Nesyt indomalajský

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín