OBLAST Amerika

Nandu Darwinův

Nandu Darwinův

Pterocnemia pennata pennata

Nanduové jsou menší než jejich afričtí příbuzní pštrosi. Jsou stejně dobrými běžci, dosahují rychlosti kolem 60 km/hod. Překvapivě i dobře plavou. V době mimo rozmnožování vytváří skupiny 20–30 ptáků. V období námluv se samec ozývá dunivým hlasem, aby přivábil samice. Na hnízdě, což je mělká prohlubeň na zemi vystlaná trávou, je 10-30 vajec od několika samic. Na vejcích sedí pouze samec asi 40 dnů, sám se stará i o mláďata.

Zajímavosti

  • Ve volné přírodě obývá horské oblasti zvané puna, kde vystupuje až do nadmořské výšky 4 500 m n.m.
  • Jeho blízkým příbuzným je větší nandu pampový.

Ochrana druhu

Je zařazen do seznamu CITES I.

Potrava rostliny, hmyz, drobní obratlovci
Výskyt pampy, pouštní oblasti
Váha/míry hmotnost až 25 kg, výška až 100 cm

Jaké další zvířata
najdete u nás v zoo?

ZÁŽITEK

ZOO OPĚT OTEVŘENA

Areál Zoo Zlín je již otevřen na 100 % své kapacity. Pro návštěvu zoo nepotřebujete očkování, žádné testy nebo potvrzení o bezinfekčnosti.