Open Nav

Nandu Darwinův
(Pterocnemia pennata pennata)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Nandu Darwinův

 • Domovina

  Peru, Bolívie, Argentina, Chile

 • Biotop

  pampy, pouštní oblasti

 • Potrava

  rostliny, hmyz, drobní obratlovci

 • Velikost

  hmotnost až 25 kg
  výška až 100 cm

Nanduové jsou menší než jejich afričtí příbuzní pštrosi. Jsou stejně dobrými běžci, dosahují rychlosti kolem 60 km/hod. Překvapivě i dobře plavou. V době mimo rozmnožování vytváří skupiny 20–30 ptáků. V období námluv se samec ozývá dunivým hlasem, aby přivábil samice. V hnízdě, což je mělká prohlubeň na zemi vystlané trávou, je 10-30 vajec od několika samic. Na vejcích sedí pouze samec asi 40 dnů, sám se stará i o mláďata.

Zajímavosti:
- ve volné přírodě obývá horské oblasti zvané puna, kde vystupuje až do nadmořské výšky 4 500 m n.m.
- jeho blízkým příbuzným je větší nandu pampový.

Ochrana druhu 
Je zařazen do seznamu CITES I.

Nandu Darwinův

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín