Můžete se těšit

  • Chovné zařízení pro slony v Karibuni

V roce 2021 jsme díky investičnímu úvěru opět rozběhli další realizaci projektu Karibuni, a to výstavbu chovného zařízení pro slony. Pokud půjde vše podle předpokladů, stavbu dokončíme v roce 2022.

Společné vnitřní ustájení pro slony bude patřit mezi tři největší zařízení svého druhu v rámci světových zoo. Celková plocha vnitřního zařízení pro slony bude činit 3 600 m2. To je více, než souhrnná plocha stávajícího pavilonu a výběhu slonů dohromady. Bude se jednat o čistou, jednoduchou halovou stavbu se sedlovou střechou. V barevném provedení budou dominovat světlé odstíny (béžová a cihlová barva) doplněné šedou barvou. Na délku bude hala měřit 71 m, na šířku 46 m. Na fasádě budou umístěny velké prosvětlovací otvory, na střeše pak prosvětlovací světlíky. Zajistí nejen větrání a proslunění haly, ale umožní také vizuální kontakt slonů s venkovním prostředím.

Hlavní část haly bude tvořit společná stáj pro stádo a jednotlivé stáje a boxy. Součástí budou také prostory pro návštěvníky, zázemí chovatelů, technické a skladovací prostory.

 

  • Vzdělávací a chovné centrum pro supy, II. etapa

Druhou etapu, chovné zařízení pro supy, rozběhneme na podzim 2022. Součástí bude i vzdělávací centrum, kde se návštěvníci dozvědí spoustu zajímavých informací o chovu vstupů a úspěších zoo při jejich návratu do volné přírody. Centrum nabídne příjemné posezení, zajímavé průhledy do celé voliéry. Chybět nebude ani vhodně zvolené audiovizuální vybavení.

Zoo Zlín v případě supů úspěšně naplňuje jedno z nejdůležitějších poslání moderní zoo – chov ohrožených druhů zvířat a jejich návrat do volné přírody. Připravovaná expozice obojí ukázkově propojí. Jako jedné z mála evropských zahrad se nám daří rozmnožovat supy bělohlavé, stejně jako i další druhy supů, přirozeným způsobem. Spolu s organizací Green Balkans je pak vracíme do volné přírody. Celkem bylo v Bulharsku a v Itálii již vypuštěno 17 supů.

První etapu, nové expozice pro damany kapské, želvy ostruhaté a novou voliéru orlů korunkatých, jsme otevřeli v sobotu 23. dubna 2022 v rámci oslav Dne Země. Finanční náklady činily 11,5 milionu korun, z nichž 5,7 milionu pokryla dotace Zlínského kraje a 1,7 milionu dotace města Zlín, které je zřizovatelem zahrady. Zbývající částku ve výši 4,1 mil. Kč uhradila Zoo Zlín ze svého investičního fondu, stejně tak jako výstavbu nové africké voliéry v částce 1,8 milionu Kč.