Můžete se těšit

  • Chovné zařízení pro slony

V roce 2021 jsme díky investičnímu úvěru opět rozběhli další realizaci projektu Karibuni, a to výstavbu chovného zařízení pro slony. Pokud půjde vše podle předpokladů, stavbu dokončíme v roce 2022.

Společné vnitřní ustájení pro slony bude patřit mezi tři největší zařízení svého druhu v rámci světových zoo. Celková plocha vnitřního zařízení pro slony bude činit 3 600 m2. To je více, než souhrnná plocha stávajícího pavilonu a výběhu slonů dohromady. Bude se jednat o čistou, jednoduchou halovou stavbu se sedlovou střechou. V barevném provedení budou dominovat světlé odstíny (béžová a cihlová barva) doplněné šedou barvou. Na délku bude hala měřit 71 m, na šířku 46 m. Na fasádě budou umístěny velké prosvětlovací otvory, na střeše pak prosvětlovací světlíky. Zajistí nejen větrání a proslunění haly, ale umožní také vizuální kontakt slonů s venkovním prostředím.

Hlavní část haly bude tvořit společná stáj pro stádo a jednotlivé stáje a boxy. Součástí budou také prostory pro návštěvníky, zázemí chovatelů, technická a skladovací prostory.

  • Expozice damanů a želv

Louka před pavilonem afrických kopytníků se změní k nepoznání. Postupně zde vzniknou nová expozice pro želvy a damany a rozhlehlá voliéra pro supy a hadilovy. Součástí voliéry bude i vzdělávací centrum, kde se návštěvníci dozvědí spoustu zajímavých informací o chovu vstupů a úspěších zoo při jejich návratu do volné přírody. Centrum nabídne příjemné posezení, zajímavé průhledy do celé voliéry. Chybět nebude ani vhodně zvolené audiovizuální vybavení.

Výstavba expozici damanů a želv je již v plném proudu, otevření plánujeme na Velikonoce 2022. Pokud půjde vše podle předpokladů, na podzim 2022 pak zahájíme výstavbu supí voliéry. Na její první návštěvu Vás pozveme na Velikonoce 2023.

  • Nová africká voliéra pro zoborožce kaferské

Voliéra pro zoborožce hrubozobé v africké části před pavilonem žiraf se podstatně rozšíří. Již brzy v rámci opravy stávající voliéry začne vyrůstat nový jedinečný prostor pro chov nejen zobororožců hrobozobých, ale také zoborožců kaferských. Na zhotovení voliéry opět využijeme přírodní materiály – nosné sloupy budou z eukalyptového dřeva. (stejně jako např. voliéra výrů bělavých v africké oblasti zoo).