Můžete se těšit

Záchranné centrum pro lvy

V červnu 2024 jsme rozběhli výstavbu prvního záchranné centra pro lvy v České republice. Vzniká v Karibuni, zahájili jsme tak výstavbu II. etapy této nové oblasti zoo. Centrum zaujme plochu téměř půl hektaru. Domov zde najdou zvířata, která stát odebere soukromým chovatelům kvůli nevhodným podmínkám nebo ilegálnímu chovu. Pokud půjde vše podle předpokladů, otevření plánujeme na hlavní sezónu 2025.

Záchranné centrum pro lvy je výjimečný projekt. Nejen svým pojetím, ale i financováním. Investiční náklady podle zpracovaného rozpočtu dosáhnou zhruba 90 milionů, s realizací nám pomůže město Zlín, náš zřizovatel, Zlínský kraj a také ministerstvo životního prostředí. Podpora ministerstva je pro nás mimořádná, ještě nikdy jsme obdobnou dotaci nezískali.

Pro výstavbu centra jsme se rozhodli poprvé přizvat i vás, naše návštěvníky, příznivce a podporovatele. Přicházíme tak s projektem Dejme lvům novou šanci. Možnosti, jak nám můžete pomoci nový domov pro zabavené lvy, jsou lákavé. Na našem e-shopu zakoupíte pamětní cihličky s Vaším jménem nebo názvem firmy. Objednanou cihličku následně vyrobíme a zasadíme ji do části návštěvnické trasy pojmenované Lví stezka. Vznikne tak jedinečný „děkovný chodník“, který povede podél venkovních prostor záchranného centra. Další možností jsou pamětní certifikáty, tyto dárce zoo zveřejní na tabuli u nového záchranného centra.

Děkujeme za Vaši podporu! Když se všichni spojíme, dokážeme společně v roce 2025 otevřít nový domov pro zabavené lvy!

Současně s výstavbou záchranného centra vybudujeme i pěší komunikaci a zpřístupníme tak I. etapu Karibuni návštěvníkům. V rámci realizace I. etapy vzniklo nové chovné zařízení pro slony s vnitřním ustájením a dva venkovní výběhy. V současné době se jedná o nejmodernější zařízení pro slony v evropských zoo. 

 

 

Fotodokumentace výstavby

Červen 2024, zahájení výstavby

  

  

Květen 2024

 


Proměna původní průchozí voliéry supů (dolní část areálu zoo)

Sněhová kalamita v závěru roku 2023 uspíšila naše plány s průchozí voliérou supů na pomezí africké a asijské oblasti zoo. Obrovské nápory sněhu voliéra nevydržela, po odstranění poničené voliéry se pustíme do přípravy nové expozice. Prozatím ještě nemáme dán konkrétní druhy zvířete, pro které bude expozice určena, pracujeme s více možnostmi. Jakmile bude výběr upřesněn, moc rádi Vás budeme informovat.


Proměna původního pavilonu slonů

Velké plány máme i s bývalým pavilonem slonů. V současné době jsme zde dočasně umístili tapíry čabrakové, pro které chystáme novou ubikaci v expozici Hala-Bala v asijské části zoo. Jakmile tapíry budeme moci přemístit, pustíme se do proměny samotného pavilonu. Do budoucna bychom zde rádi nabídli nový domov pro vzácně chované africké kopytníky - okapy.