Můžete se těšit

GORA ARK OTEVŘENA!

V neděli 6. srpna 2023 jsme vás pozvali na první návštěvu nejdelší voliéry pro supy v České republice. Nese jméno Gora Ark, v letu a při krmení zde uvidíte na dvě desítky afrických druhů supů a další africké ptáky.

Podrobné informace o expozici najdete na https://www.zoozlin.eu/afrika/.  

  

  

Záchranné centrum pro lvy v Karibuni

Na začátku roku 2024 zahájíme realizaci II. etapy Karibuni! První krokem bude výstavba záchranného centra pro lvy. Zajistí nový domov až pro 10 lvů, zaujme plochu půl hektaru. Bude určeno pro zvířata, která se např. odeberou soukromým chovatelům kvůli nevhodným podmínkám chovu.  

Předpokládané finanční náklady činí 80 milionů Kč. Finančně se na něm budou podílet 4 subjekty – Ministerstvo životního prostředí (25 mil. Kč), Zlínský kraj (25 mil. Kč), město Zlín (25 mil. Kč) a Zoo Zlín (5 mil. Kč), Je to opravdu mimořádný projekt a také první společný projekt Zoo Zlín a Ministerstva životního prostředí. Jsme za tuto výjimečnou podporu velmi rádi. ·        

Současně s výstavbou záchranného centra vybudujeme i pěší komunikaci a zpřístupníme tak I. etapu Karibuni návštěvníkům. V rámci realizace I. etapy vzniklo nové chovné zařízení pro slony s vnitřním ustájením a dva venkovní výběhy. V současné době se jedná o nejmodernější zařízení pro slony v evropských zoo.