Můžete se těšit

Vzdělávací a chovné centrum pro supy, II. etapa

První etapu, nové expozice pro damany kapské, želvy ostruhaté a novou voliéru orlů korunkatých, jsme otevřeli v sobotu 23. dubna 2022 v rámci oslav Dne Země. Finanční náklady činily 11,5 milionu korun, z nichž 5,7 milionu pokryla dotace Zlínského kraje a 1,7 milionu dotace města Zlín, které je zřizovatelem zahrady. Zbývající částku ve výši 4,1 mil. Kč uhradila Zoo Zlín ze svého investičního fondu, stejně tak jako výstavbu nové africké voliéry v částce 1,8 milionu Kč.

Druhou etapu, chovné zařízení pro supy, jsme rozběhli na podzim 2022. Její součástí bude i vzdělávací centrum, kde se návštěvníci dozvědí spoustu zajímavých informací o chovu vstupů a úspěších zoo při jejich návratu do volné přírody. Centrum nabídne příjemné posezení, zajímavé průhledy do celé voliéry. Chybět nebude ani vhodně zvolené audiovizuální vybavení.

Zoo Zlín v případě supů úspěšně naplňuje jedno z nejdůležitějších poslání moderní zoo – chov ohrožených druhů zvířat a jejich návrat do volné přírody. Připravovaná expozice obojí ukázkově propojí. Jako jedné z mála evropských zahrad se nám daří rozmnožovat supy bělohlavé, stejně jako i další druhy supů, přirozeným způsobem. Spolu s organizací Green Balkans je pak vracíme do volné přírody. Celkem bylo v Bulharsku a v Itálii již vypuštěno 17 supů.

Srpen 2022

 

Září 2022

  

Listopad 2022

  

Prosinec 2022

Leden 2023

  

Únor 2023