Open Nav

Lemur kata
(Lemur catta)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Lemur kata

 • Domovina

  jižní a JZ Madagaskar

 • Biotop

  lesy, keři zarostlá krajina

 • Potrava

  ovoce, rostliny

 • Velikost

  hmotnost 2,3-3,5 kg
  délka 38-49 cm, ocas 56-63 cm

Lemuři kata patří mezi poloopice. Jsou výlučně denními zvířaty, nejvíce času tráví na zemi. Nejnápadnější částí těla je černobílý ocas, který v hustém porostu slouží jako optický signál. Žijí v tlupách o 3 až 20 jedincích. Jádro tvoří dospělé samice, které jsou nadřazené samcům a mezi kterými existuje hierarchické pořadí. Samice rodí po březosti 134-138 dní 1-2 mláďata. Zpočátku je nosí na hrudi, později na hřbetě. Mladé samice zůstávají se svými matkami, mladí samci rodné skupiny opouštějí a vytvářejí mládenecké tlupy. 

Zajímavosti:
- mláďata kojí kterákoliv dospělá samice z tlupy
- novorozená mláďata mají jasně modré oči 
- dokáže vyluzovat celou škálu zvuků: kvičení, funění, mlaskání a vřískot.

Ochrana druhu
Jejich početnost ohrožuje odlesňování a intenzivní lov. 

Lemur kata

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín