Open Nav

Lachtan hřivnatý
(Otaria byronia)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Lachtan hřivnatý

 • Domovina

  jižní pobřeží Jižní Ameriky

 • Biotop

  volné moře a pobřeží

 • Potrava

  ryby, hlavonožci, tučňáci

 • Velikost

  hmotnost až 350 kg
  délka až 256 cm

Lachtani patří mezi velmi zdatné plavce, vydrží plavat i několik hodin. 9 měsíců tráví na otevřeném moři, v období rozmnožování zamíří na souš. Samec si zde zabírá své teritorium, které brání před ostatními samci a láká do něj samice. V jednom harému jich může být až 18. Samice krátce po příchodu (po březosti 355 dnů) rodí 1 mládě, které celý rok kojí. Brzy po porodu samice přichází do říje a páří se se samcem.

Zajímavosti:
- v období rozmnožování nepřijímají samci po několik týdnů žádnou potravu, jako zdroj energie jim slouží množství podkožního tuku 
- v žaludku lachtanů se často nacházejí kameny, které usnadňují rozmělňování potravy.

Ochrana druhu:
V současné době stabilní počet.

Lachtan hřivnatý

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín