Open Nav

Kivi hnědý
(Apteryx mantelli)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Kivi hnědý

 • Domovina

  Jižní ostrov Nového Zélandu

 • Biotop

  od pobřeží po lesy

 • Potrava

  červi, larvy hmyzu

 • Velikost

  hmotnost 2,2-2,8 kg
  výška těla 45 cm

Kivi je nelétavý pták s noční aktivitou. Vyskytuje se pouze na Novém Zélandu. Má vynikající čich, zrak je však slabý. Je také skvělý běžec. Žije v párech, partneři spolu zůstávají po celý život. Samice klade většinou jen 1 vejce do společně vyhrabané nory. Na vejci sedí pouze samec kolem 75 dní. Po celou dobu sezení nepřijímá potravu, ztratí tak až třetinu své hmotnosti. Zhruba po čtyřech až šesti týdnech po vylíhnutí mláděte může samice snést nové vejce.

Zajímavosti:
- samička je o něco větší než samec
- název kivi pochází z maorského slova, které popisuje jeho pronikavý hlas.

Ochrana druhu
Ohrožený druh.

Kivi hnědý

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín