Open Nav

První pár kamišů v ČR

Úvod Novinky První pár kamišů v ČR

Již brzy chovnou kolekci zlínské zoo rozšíří trojice kamišů růžkatých, robustních ptáků z bažinatých tropických oblastí Jižní Ameriky. Jedná se o vzácně chovaný ptačí druh, v Evropě jej návštěvníci uvidí pouze ve třech zoo.

Zoo Zlín tak vůbec poprvé sestaví chovný pár kamišů růžkatých v rámci Unie českých a slovenských zoo. Samec a dvě samice k nám přicestují z ekvádorské Zoo El Pantanal, se kterou již několik let spolupracujeme. Zoo El Pantal funguje také jako záchytné centrum pro zraněná a zabavená zvířata místní fauny. Zlínská zoo zde díky sbírce 4Nature podpořila výstavbu moderního zařízení pro umístění ptáků, malých a středně velkých zvířat. Naše podpora bude pokračovat i v následujících letech, příspěvek z finanční sbírky 4Nature pomůže s realizací veterinární kliniky a kanceláří pro zaměstnance centra. 

Do tohoto nového ptačího druhu vkládáme velké naděje. Pokud se nám podaří kamiše rozmnožit, rádi bychom přizvali další partnerské zoo ke spolupráci. Společně bychom se snažili vytvořit dostatečnou záložní populaci kamišů růžkatých v lidské péči a následně prostřednictvím Zoo El Pantanal posílit volně žijící populaci v Ekvádoru. Ve volné přírodě kamiše růžkaté ohrožuje především vysoušení bažin a s tím spojená likvidace vhodného životního prostředí, místy je také loví pro maso.

První pár kamišů v ČR

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín