Open Nav

Jeřáb laločnatý
(Bugeranus carunculatus)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Jeřáb laločnatý

 • Domovina

  od Etiopie přes Tanzanii až po JAR

 • Biotop

  mokřady

 • Potrava

  hlízy a oddenky vodních rostlin, hmyz

 • Velikost

  hmotnost 7,1-8,5 kg
  výška 175 cm

Jeřáb laločnatý je největším ze šestice afrických druhů jeřábů. Od ostatních příbuzných se rozpozná podle laloků visících pod hlavou. Vyskytují se u obou pohlaví. Pokud má jeřáb agresivní náladu, laloky se protáhnou. V momentě, kdy se cítí ohrožen, se laloky zmenšují. Je typickým druhem žijícím v párech. Ptáci zůstávají po celý rok na stejném stanovišti. V době hnízdění si aktivně brání teritorium větší než 1 km2. Ze všech jeřábů mají nejdelší inkubaci vajec, mláďata se líhnou po 36-40 dnech. Rodiče o ně pečují 3-4 měsíce.

Zajímavosti:
- nepatří sice mezi tažné druhy, ale pokud v jeho domovské lokalitě vyschnou vodní zdroje, hledá mokřady jinde.

Ochrana druhu:
Největším nebezpečím je mizení mokřadů. Odborníci odhadují, že ve volné přírodě přežívá posledních 8 tisíc hnízdících párů.

Jeřáb laločnatý

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín