OBLAST Okolí zámku

Jeřáb laločnatý

Jeřáb laločnatý

Bugeranus carunculatus

Jeřáb laločnatý je největším ze šestice afrických druhů jeřábů. Od ostatních příbuzných se rozpozná podle laloků visících pod hlavou. Vyskytují se u obou pohlaví. Pokud má jeřáb agresivní náladu, laloky se protáhnou. V momentě, kdy se cítí ohrožen, se laloky zmenšují. Je typickým druhem žijícím v párech. Ptáci zůstávají po celý rok na stejném stanovišti. V době hnízdění si aktivně brání teritorium větší než 1 km2. Ze všech jeřábů mají nejdelší inkubaci vajec, mláďata se líhnou po 36-40 dnech. Rodiče o ně pečují 3-4 měsíce.

Zajímavosti

  • Nepatří sice mezi tažné druhy, ale pokud v jeho domovské lokalitě vyschnou vodní zdroje, hledá mokřady jinde.

Ochrana druhu

Největším nebezpečím je mizení mokřadů. Odborníci odhadují, že ve volné přírodě přežívá posledních 8 tisíc hnízdících párů.

Potrava hlízy a oddenky vodních rostlin, hmyz
Výskyt mokřady
Váha/míry hmotnost 7,1-8,5 kg, výška 175 cm

Jaké další zvířata
najdete u nás v zoo?

ZÁŽITEK

ZOO OPĚT OTEVŘENA

Areál Zoo Zlín je již otevřen na 100 % své kapacity. Pro návštěvu zoo nepotřebujete očkování, žádné testy nebo potvrzení o bezinfekčnosti.