Open Nav

Jak můžu pomoct zoo

Úvod Návštěva ZOO Jak můžu pomoct zoo

Zlínská zoo byla uzavřena po dobu šesti týdnů, od 16. března do 26. dubna. Bylo to pro nás velmi vážné a náročné období. Na rozdíl od jiných kulturních organizacích patří zoologické zahrady všeobecně mezi zařízení s vysokou mírou soběstačnosti, tj. schopnosti pokrýt své náklady vlastními příjmy. Pro Zoo Zlín to platí dvojnásob, naše soběstačnost dosahuje 80 % a je nejvyšší v rámci všech českých zoo. To, co před pandemií velkou výhodou, se v době uzavření areálu ukázalo jako handicap.

Roční rozpočet Zoo Zlín se pohybuje kolem 130 miliónů korun. Příspěvek zřizovatele, statutárního města Zlína, pokrývá zhruba 2 měsíce provozu zoo, zbývající část roku si dokážeme pokrýt sami. Při uzavření zoo jsme ale o všechny příjmy přišli. Od Velikonoc do 26. dubna se ztráty na našich příjmech pohybovaly kolem 4 až 5 milionů Kč týdně. Tato částka představovala výpadek ze vstupného a ze všech dalších činností vázaných na návštěvníky.

Nyní se tak musíme vypořádat nejen s propadem vlastních příjmů, ale také se skutečností, že jako příspěvková organizace nemáme šanci dosáhnout na finanční pomoc, kterou poskytuje stát, ať už se to týká náhrady ušlých příjmů nebo mezd zaměstnanců. I když jsme velcí optimisté, moc nevěříme tomu, že se můžeme dostat na čísla v počtu návštěvníků a v příjmech zoo jako v minulých letech.

Moc děkujeme všem, kteří svou návštěvou zoo, svými nákupy zboží, ročních karet a vstupenek na našem e-shopu, zaslanými sponzorskými dary, a také příspěvky na sbírkové konto Zoo Zlín nám každý den pomáhají vytvořit tolik potřebný „ekonomický polštář“ pro současný provoz zoo. Z té vlny podpory a empatie, která vůbec neslábne, máme velkou radost a hluboce si jí vážíme. Plně potvrzuje, jak moc je Zoo Zlín mezi návštěvníky oblíbená, jak moc ji máte rádi.

Vaše Zoo Zlín ❤️

Jak nám můžete stále pomoct?

1. navštívit Zoo Zlín - využijete velmi výhodnou elektronickou vstupenku. Platí půl roku a výrazně s ní ušetříte!

2. zakoupit sobě nebo svým blízkým roční čipové karty či vstupenky (vystavený dárkový poukaz platí půl roku)

3. prostřednictvím sponzorství si pořídit nového člena rodiny a přispět mu na dobroty

4 přispět libovolnou částkou na sbírkové konto Zoo Zlín - každá koruna nám pomůže
  číslo konta: 86-2155000207/0100

5. zakoupit dárek v našem e-shopu. Tady uděláte radost hned dvakrát -podpoříte zoo a potěšíte sebe či blízké originálním dárkem


Děkujeme, jsme rádi, že Vás máme!

 

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín