Open Nav

Hoko pospolitý
(Crax alector)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Hoko pospolitý

 • Domovina

  Kolumbie, Venezuela, severní Brazílie

 • Biotop

  okraje vlhkých lesů, houštiny u řek

 • Potrava

  plody, výhonky, semena

 • Velikost

  hmotnost 2,4-3,8 kg
  délka 85-95 cm

Hokové jsou středně velcí ptáci s dlouhým ocasem. Silný zobák je na konci zahnutý a stejně jako ozobí jej zdobí žluté výrůstky. Žijí v párech, mimo hnízdění se sdružují do větších hejn. Na rozdíl od většiny příbuzných ze skupiny hrabavých jsou úzce vázáni na stromy. V případě nutnosti neochotně poletují na krátké vzdálenosti. Hnízdo je chabá plošinka ze suchých větví umístěná na stromě. Na vejcích sedí pouze samice, mláďata se líhnou po 30 dnech. Již za 4 dny jsou schopna letu, přesto zůstávají v korunách stromů, kam jim rodiče nosí potravu.

Zajímavosti:
- indiáni vybírají jejich vejce, které podkládají pod kvočny. Polokrotké hoky pak chovají mezi drůbeží ve vesnici.

Ochrana druhu: 
Není ohrožen.

Hoko pospolitý

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín