OBLAST

Hoko pospolitý

Hoko pospolitý

Crax alector

Hokové jsou středně velcí ptáci s dlouhým ocasem. Silný zobák je na konci zahnutý a stejně jako ozobí jej zdobí žluté výrůstky. Žijí v párech, mimo hnízdění se sdružují do větších hejn. Na rozdíl od většiny příbuzných ze skupiny hrabavých jsou úzce vázáni na stromy. V případě nutnosti neochotně poletují na krátké vzdálenosti. Hnízdo je chabá plošinka ze suchých větví umístěná na stromě. Na vejcích sedí pouze samice, mláďata se líhnou po 30 dnech. Již za 4 dny jsou schopna letu, přesto zůstávají v korunách stromů, kam jim rodiče nosí potravu.

Zajímavosti

  • Indiáni vybírají jejich vejce, které podkládají pod kvočny. Polokrotké hoky pak chovají mezi drůbeží ve vesnici.

Ochrana druhu

Není ohrožen.

Potrava plody, výhonky, semena
Výskyt okraje vlhkých lesů, houštiny u řek
Váha/míry hmotnost 2,4-3,8 kg, délka 85-95 cm

Jaké další zvířata
najdete u nás v zoo?

ZÁŽITEK

ZOO OPĚT OTEVŘENA

Areál Zoo Zlín je již otevřen na 100 % své kapacity. Pro návštěvu zoo nepotřebujete očkování, žádné testy nebo potvrzení o bezinfekčnosti.