OBLAST Asie

Gibon stříbrný

Gibon stříbrný

Hylobates moloch

Tento druh gibona žije pouze na indonéském ostrově Jáva. Je dokonale přizpůsoben k životu v korunách stromů. Pohybuje se zde tzv. brachiací – z větve na větev přeskakuje zavěšen za dlouhé paže. Jedním skokem překoná vzdálenost až 10 m. Žije v rodinách tvořených rodiči a různě starými mláďaty. Po březosti 7 měsíců přichází na svět jediné mládě, s rodiči zůstává do svých 8 let. Každá rodinná tlupa žije v určitém teritoriu, své území si označují houkavým zpěvem. Ten je pro každé zvíře identický, zároveň také slouží k udržování kontaktu mezi členy rodiny.

Zajímavosti

  • V případě potřeby přebíhá po větvích vzpřímeně a rovnováhu udržuje rozpaženými pažemi.

Ochrana druhu

Velmi ohrožený druh, vzácně chován i v zoo.

Potrava plody, listy
Výskyt tropický les
Váha/míry hmotnost 6,5-8 kg, délka 48-56 cm

Jaké další zvířata
najdete u nás v zoo?

ZÁŽITEK

ZOO OPĚT OTEVŘENA

Areál Zoo Zlín je již otevřen na 100 % své kapacity. Pro návštěvu zoo nepotřebujete očkování, žádné testy nebo potvrzení o bezinfekčnosti.