Open Nav

Gibon stříbrný
(Hylobates moloch)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Gibon stříbrný

 • Domovina

  Jáva

 • Biotop

  tropický les

 • Potrava

  plody, listy

 • Velikost

  hmotnost 6,5-8 kg
  délka 48-56 cm

Tento druh gibona žije pouze na indonéském ostrově Jáva. Je dokonale přizpůsoben k životu v korunách stromů. Pohybuje se zde tzv. brachiací – z větve na větev přeskakuje zavěšen za dlouhé paže. Jedním skokem překoná vzdálenost až 10 m. Žije v rodinách tvořených rodiči a různě starými mláďaty. Po březosti 7 měsíců přichází na svět jediné mládě, s rodiči zůstává do svých 8 let. Každá rodinná tlupa žije v určitém teritoriu, své území si označují houkavým zpěvem. Ten je pro každé zvíře identický, zároveň také slouží k udržování kontaktu mezi členy rodiny.

Zajímavosti:
- v případě potřeby přebíhá po větvích vzpřímeně a rovnováhu udržuje rozpaženými pažemi.

Ochrana druhu
Velmi ohrožený druh, vzácně chován i v zoo.

Gibon stříbrný

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín