Novinka

Gauři indičtí se představují

Gauři indičtí se představují

Ve venkovním výběhu, který dříve obývali velbloudi, můžete již obdivovat gaury indické, nejmohutnější tury na světě. V Evropě je včetně nás chová pouze 11 zoo, v České republice je to jen Zoo Zlín.

Ve venkovním výběhu v asijské oblasti již můžete obdivovat gaury indické, nejmohutnější tury na světě. Po několikaletém úsilí jsme je získali v září 2019 z indické Zoo Mysore, se kterou úzce spolupracujeme více než 10 let. Poprvé po 60 letech se tak do Evropy podařilo dovézt tato zvířata přímo z jejich domoviny. Gaury chová včetně zlínské zoo 11 evropských zahrad, populace čítá 38 jedinců. Dva samci a dvě samice ve věku rok až rok a půl znamenají po genetické stránce obrovský přínos a pokus o znovuobnovení Evropského chovného programu. Uvidíte je v upraveném výběhu v asijské části zoo, který dříve obývali velbloudi dvouhrbí.

První měsíce pobytu ve zlínské zoo gauři strávili v chovatelském zázemí. Pocházejí totiž z jižní Indie, kde celoročně panuje poměrně teplé počasí. Zimu proto strávili ve vyhřívané ubikaci, postupně je pak chovatelé začali zvykat na středoevropské klima. „I v současné době velmi pečlivě sledujeme počasí a gaury prozatím nenecháváme ve výběhu úplně celý den. Máme přece jen o ně obavy. Věříme však, že se nám naše gaury podaří plně aklimatizovat. Postupně tak budou trávit víc a víc času ve venkovní expozice,“ objasnil ředitel zoo Roman Horský. Zoo také musela výrazně upravit původní výběh, který dříve využívali velbloudi. „Gauři jsou v dospělosti mohutná zvířata, býci měří v kohoutku více než dva metry, váha se pohybuje kolem jedné tuny. Celé zabezpečení výběhu tomu musí samozřejmě odpovídat. Zhotovili jsme proto odolnou „low cost“ bariéru, pro kterou naši pracovníci údržby použili vyřazené sloupy na elektrické vedení, které vyplnili kmeny stromů. Bylo to více o fyzickém nasazení než o finanční náročnosti. Bariéra působí velmi přirozeně a podle nás příjemně doplňuje vzhled celého výběhu,“ s úsměvem podotkl ředitel Horský.

Gauři indičtí jsou obrovská zvířata. Kohoutková výška u dospělých samců překračuje dva metry, samice jsou o něco menší (kolem 170 cm). Hmotnost činí 700–1000 kg. Samci a samice mají na hlavě mohutné rohy, které dorůstají až 115 cm. Jsou to impozantní zvířata. Jejich srst je zbarvena v různých odstínech hnědé, rezavé až černé barvy, nohy však mají kontrastně světlé. Domovinou gaurů jsou zalesněná pohoří jižní a jihovýchodní Asie. Navzdory své mohutnosti se dokáží v terénu pohybovat s neuvěřitelnou lehkostí. Žijí ve stádech, které vede dominantní samec. Dospívají ve věku kolem 6 let. Základní potravu tvoří traviny, byliny, větve keřů. Populace zvířat ve volné přírodě se odhaduje něco málo přes 20 000 jedinců. Patří mezi ohrožená zvířata, jejich početní stavy neustále klesají především kvůli ničení životního prostředí a nelegálnímu lovu.

7.05. Sdílet článek

Mohlo by vás zajímat

čtěte TAKÉ

Návrat sýčků do volné přírody

Zoo Zlín již několik let aktivně posiluje volně žijící populaci sýčka obecného. Tato drobná sova patří mezi nejohroženější druhy ptáků v ČR, celková populace je odhadována na méně než 100 párů.

Objevte nové věci

Mohlo by vás zajímat

Nákup elektrovozidel pro ZOO Zlín

Elektrovozíky jsou při naší práci mnohdy zcela nepostradatelnými pomocníky. Proto jsme rádi, že díky projektu Next Generation EU budeme moct postupně doplnit náš vozový park o 10 nových elektrovozíků.

Objevte nové věci

Nekrmte prosím zvířata v zoo

Zoo Hluboká zveřejňuje video upozorňující na neukázněné chování návštěvníků zoologických zahrad, které může mít pro zvířata často fatální následky.

Objevte nové věci

Zoo Zlín je ekonomickým tygrem mezi zoologickými zahradami

A to doslova. Dokážeme si totiž pokrýt 91 % našich nákladů. Naše soběstačnost tak patří mezi ty nejvyšší v rámci světových zoo.

Objevte nové věci