OBLAST Asie

Gaur indický

Gaur indický

Bos gaurus gaurus

Gaur je nejmohutnějším zástupcem všech v současnosti žijících turů. Samci totiž mohou v kohoutku dosahovat výšky až 2m a přestože jsou samice o něco málo menší i tak je jejich kohoutková výška 170cm stále úctyhodná. Běžně tito tuři váží 700–1000 kg a na mohutnosti jim přidávají také zahnuté rohy, které mohou dorůstat až do délky 115cm. Zatímco srst je zbarvena v různých odstínech hnědé, rezavé až černé barvy, nohy mají zbarveny bíle. Typický znak dospělých samců je dvoudílný kožní lalok na bradě a krku. Gauři obývají především prosvětlené lesy v pahorkatinách a horách ale vyskytují se i v nížinách a otevřených lučních biotopech v blízkosti lesů. Navzdory své mohutnosti se dokáže v terénu pohybovat lehce a jde o velmi plachá zvířata. 

Zajímavosti

  • Tuři obecně mají málo vyvinutou mimiku, a proto vzájemně komunikují jinými výrazovými prostředky. Pro komunikaci využívají například postavení těla, natáčení hlavy či krku. Dalším projevem může být také hrabání nohou a rohem v zemi nebo frkání.

Ochrana druhu

Rozlišujeme celkem tři poddruhy - gaur indický, siamský a malajský. Všechny patří k ohroženým a místy již vyhubeným zvířatům. Především kvůli ničení biotopu a lovu se gaur ocitl na seznamu ohrožených druhů a CITES zakazuje jak obchod se živými zvířaty.

Potrava traviny, byliny, pupeny
Výskyt lesy
Váha/míry hmotnost 650-1000 kg, délka těla 2,5-3,3 m

Jaké další zvířata
najdete u nás v zoo?

ZÁŽITEK

ZOO OPĚT OTEVŘENA

Areál Zoo Zlín je již otevřen na 100 % své kapacity. Pro návštěvu zoo nepotřebujete očkování, žádné testy nebo potvrzení o bezinfekčnosti.