Open Nav

Gaur indický
(Bos gaurus gaurus)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Gaur indický

 • Domovina

  Asie

 • Biotop

  lesy

 • Potrava

  traviny, byliny, pupeny

 • Velikost

  délka těla 2,5-3,3 m
  hmotnost 650-1000 kg

Gaur je nejmohutnějším zástupcem všech v současnosti žijících turů. Samci totiž mohou v kohoutku dosahovat výšky až 2m a přestože jsou samice o něco málo menší i tak je jejich kohoutková výška 170cm stále úctyhodná. Běžně tito tuři váží 700–1000 kg a na mohutnosti jim přidávají také zahnuté rohy, které mohou dorůstat až do délky 115cm. Zatímco srst je zbarvena v různých odstínech hnědé, rezavé až černé barvy, nohy mají zbarveny bíle. Typický znak dospělých samců je dvoudílný kožní lalok na bradě a krku.

Gauři obývají především prosvětlené lesy v pahorkatinách a horách ale vyskytují se i v nížinách a otevřených lučních biotopech v blízkosti lesů. Navzdory své mohutnosti se dokáže v terénu pohybovat lehce a jde o velmi plachá zvířata. Jeho základní potravou jsou traviny, byliny, listy, pupeny a větve keřů a stromů, mechy i lišejníky.

Ochrana:

U gaurů rozlišujeme celkem tři poddruhy - gaur indický, siamský a malajský. Všechny patří k ohroženým a místy již vyhubeným zvířatům. Především kvůli ničení biotopu a lovu se gaur ocitl na seznamu ohrožených druhů a CITES zakazuje jak obchod se živými zvířaty, tak s trofejemi či výrobky z rohů, kůží nebo kopyt.

Zajímavosti:

Tuři obecně mají málo vyvinutou mimiku, a proto vzájemně komunikují jinými výrazovými prostředky. Pro komunikaci využívají například postavení těla, natáčení hlavy či krku. Dalším projevem může být také hrabáním nohou a rohem v zemi nebo frkání.

Gaur indický

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín