OBLAST Afrika

Dželada hnědá

Dželada hnědá

Theropithecus gelada

Dželady patří mezi paviány, přesto se od nich liší několika znaky. Žijí na zemi a na stromy lezou jen výjimečně. Typická je nápadná červená lysina na prsou sloužící k dorozumívání. Chloubou samců je mohutná hříva. Ve stáří může dosahovat až k zemi. U samic ji nenajdeme. Žijí ve skupinách tvořených dospělým samcem, několika samicemi a mláďaty. Ta zůstávají ve skupině velmi dlouho a s matkami mají pevné citové pouto. Mladí samci rodinu opouští ve věku 8 let. Založí si vlastní harém nebo žijí v mládenecké skupině.

Zajímavosti

  • Dželady velmi často ohrnují horní ret, přičemž obnažují rudou vnitřní stranu rtu, dásně a dlouhé zuby. Toto chování slouží jako pozdrav či projev podřízenosti mezi jednotlivými členy tlupy.

Ochrana druhu

Počet volně žijících dželad se nyní odhaduje na 50 až 60 tisíc. Největší hrozbu pro ně představuje ztráta původních lokalit a lov pro kůži a hřívu samců.

Potrava tráva
Výskyt náhorní plošiny od 2300 do 4000 m n.m.
Váha/míry hmotnost 13-21 kg, délka 50-75 cm

Jaké další zvířata
najdete u nás v zoo?

ZÁŽITEK

ZOO OPĚT OTEVŘENA

Areál Zoo Zlín je již otevřen na 100 % své kapacity. Pro návštěvu zoo nepotřebujete očkování, žádné testy nebo potvrzení o bezinfekčnosti.