Open Nav

Dželada hnědá
(Theropithecus gelada)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Dželada hnědá

 • Domovina

  Simienské hory v Etiopii

 • Biotop

  náhorní plošiny od 2300 do 4000 m n.m.

 • Potrava

  tráva

 • Velikost

  Hmotnost 13-21 kg
  Délka 50-75 cm

Dželady patří mezi paviány, přesto se od nich liší několika znaky. Žijí na zemi a na stromy lezou jen výjimečně. Typická je nápadná červená lysina na prsou sloužící k dorozumívání. Chloubou samců je mohutná hříva. Ve stáří může dosahovat až k zemi. U samic ji nenajdeme. Žijí ve skupinách tvořených dospělým samcem, několika samicemi a mláďaty. Ta zůstávají ve skupině velmi dlouho a s matkami mají pevné citlivé pouto. Mladí samci rodinu opouští ve věku 8 let. Založí si vlastní harém nebo žijí v mládenecké skupině.

Zajímavosti:
- Dželady velmi často ohrnují horní ret, přičemž obnažují rudou vnitřní stranu rtu, dásně a dlouhé zuby. Toto chování slouží jako pozdrav či projev podřízenosti mezi jednotlivými členy tlupy.

Ochrana druhu:
Počet volně žijících dželad se nyní odhaduje na 50 až 60 tisíc. Největší hrozbu pro ně představuje ztráta původních lokalit a lov pro kůži a hřívu samců.
Dželada hnědá

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín