OBLAST

Čája obojková

Čája obojková

Chauna torquata

Tento nevšední druh patří do skupiny tzv. kamišů, kteří tvoří zvláštní podřád řádu vrubozobých. Čája má malou hlavu, menší zobák a silné nohy. Pelichá postupně, takže vůbec neztrácí schopnost letu. Další zvláštností jsou dvě velmi ostré, dlouhé a zahnuté ostruhy v ohbí křídla, které zřejmě slouží v boji o teritorium. Její pronikavý hlas je slyšet až 3 km daleko. Čáje uzavírají svazek na celý život. Samice snáší 2-7 vajec, inkubace trvá kolem 46 dnů. Mláďata jsou nidifugní (nekrmivá), již po týdnu si sbírají potravu sama. Rodiče je pak vodí ještě 2 měsíce.

Zajímavosti:
- v některých oblastech se chová jako domácí pták, ani ne tak pro užitek, ale jako „hlídací pes“. 
- díky zvučnému hlasu je nepopulární u lovců. Varování kamišů upozorní ostatní živočichy.

Ochrana druhu:
V současné době nejsou zavedena žádná ochranná opatření.  

Potrava vodní rostliny, živočišná potrava
Výskyt tropické a subtropické močálovité krajiny
Váha/míry Hmotnost 4,5 kg
Délka 83-95 cm

Jaké další zvířata
najdete u nás v zoo?

ZÁŽITEK

ZOO OPĚT OTEVŘENA

Areál Zoo Zlín je již otevřen na 100 % své kapacity. Pro návštěvu zoo nepotřebujete očkování, žádné testy nebo potvrzení o bezinfekčnosti.