Open Nav

Čája obojková
(Chauna torquata)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Čája obojková

 • Domovina

  jižní Brazílie, Bolívie, severní Argentina

 • Biotop

  tropické a subtropické močálovité krajiny

 • Potrava

  vodní rostliny, živočišná potrava

 • Velikost

  Hmotnost 4,5 kg
  Délka 83-95 cm

Tento nevšední druh patří do skupiny tzv. kamišů, kteří tvoří zvláštní podřád řádu vrubozobých. Čája má malou hlavu, menší zobák a silné nohy. Pelichá postupně, takže vůbec neztrácí schopnost letu. Další zvláštností jsou dvě velmi ostré, dlouhé a zahnuté ostruhy v ohbí křídla, které zřejmě slouží v boji o teritorium. Její pronikavý hlas je slyšet až 3 km daleko. Čáje uzavírají svazek na celý život. Samice snáší 2-7 vajec, inkubace trvá kolem 46 dnů. Mláďata jsou nidifugní (nekrmivá), již po týdnu si sbírají potravu sama. Rodiče je pak vodí ještě 2 měsíce.

Zajímavosti:
- v některých oblastech se chová jako domácí pták, ani ne tak pro užitek, ale jako „hlídací pes“. 
- díky zvučnému hlasu je nepopulární u lovců. Varování kamišů upozorní ostatní živočichy.

Ochrana druhu:
V současné době nejsou zavedena žádná ochranná opatření.  

Čája obojková

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín