OBLAST Amerika

Čája bělolící

Čája bělolící

Chauna chavaria

Čája má poměrně malou hlavu, krátký zobák a velmi silné nohy. Protože pelichá postupně, neztrácí schopnost letu. Zvláštností na jejím těle jsou dvě velmi ostré, dlouhé a zahnuté ostruhy v ohbí křídel, které zřejmě používají při bojích o teritorium. Pro čáje je také typický jejich pronikavý hlas, který je slyšet až 3 km daleko. Svým vzhledem je velmi podobná čáje obojkové a stejně jako ona patří do skupiny tzv. kamišů, kteří tvoří zvláštní podřád řádu vrubozobých. Rozlišujícím znakem je černý pásek na krku, který je u čáji bělolící širší. Stejně jako další druhy kamišů se jedná o ptáka, který většinu času tráví spíše na zemi. Obvykle se vyskytují jako jednotlivci, můžeme je však spatřit i v párech nebo malých skupinách. Obývá především bažinaté nížiny severní Kolumbie a severozápadní Venezuely. Svá hnízda si staví uprostřed bažin a protože mláďata jsou nekrmivá, už po několika dnech mohou opouštět hnízdo.

Zajímavosti

  • Domorodí obyvatelé je často chovají v blízkosti svých obydlí, protože díky svému výraznému křiku upozorní na příchod jakýchkoli nevítaných návštěvníků.
  • Díky zvučnému hlasu jsou také nepopulární u lovců, protože jim často vyplaší veškerou kořist.
Potrava vodní rostliny, živočišná potrava
Výskyt tropické a subtropické močálovité krajiny
Váha/míry hmotnost 3,9 kg, délka těla 76-91 cm

Jaké další zvířata
najdete u nás v zoo?

ZÁŽITEK

ZOO OPĚT OTEVŘENA

Areál Zoo Zlín je již otevřen na 100 % své kapacity. Pro návštěvu zoo nepotřebujete očkování, žádné testy nebo potvrzení o bezinfekčnosti.