Open Nav

Čája bělolící
(Chauna chavaria)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Čája bělolící

 • Domovina

  Kolumbie a Venezuela

 • Biotop

  tropické a subtropické močálovité krajiny

 • Potrava

  vodní rostliny, živočišná potrava

 • Velikost

  délka těla 76-91 cm, hmotnost 3,9 kg

Čája má poměrně malou hlavu, krátký zobák a velmi silné nohy. Protože pelichá postupně, neztrácí schopnost letu. Zvláštností na jejím těle jsou dvě velmi ostré, dlouhé a zahnuté ostruhy v ohbí křídel, které zřejmě používají při bojích o teritorium. Pro čáje je také typický jejich pronikavý hlas, který je slyšet až 3 km daleko. Svým vzhledem je velmi podobná čáje obojkové a stejně jako ona patří do skupiny tzv. kamišů, kteří tvoří zvláštní podřád řádu vrubozobých. Rozlišujícím znakem je černý pásek na krku, který je u čáji bělolící širší. Stejně jako další druhy kamišů se jedná o ptáka, který většinu času tráví spíše na zemi. Obvykle se vyskytují jako jednotlivci, můžeme je však spatřit i v párech nebo malých skupinách.

Obývá především bažinaté nížiny severní Kolumbie a severozápadní Venezuely. Svá hnízda si staví uprostřed bažin a protože mláďata jsou nekrmivá, už po několika dnech mohou opouštět hnízdo.

Zajímavosti:

- Domorodí obyvatelé je často chovají v blízkosti svých obydlí, protože díky svému výraznému křiku upozorní na příchod jakýchkoli nevítaných návštěvníků.

- Díky zvučnému hlasu jsou také nepopulární u lovců, protože jim často vyplaší veškerou kořist.

Čája bělolící

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín