Open Nav

Ara hyacintový
(Anodorhynchus hyacinthinus)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Ara hyacintový

 • Domovina

  jižní Brazílie, jižní Bolívie

 • Biotop

  otevřené a polootevřené krajiny s vysokými stromy

 • Potrava

  plody, ovoce, ořechy palem

 • Velikost

  hmotnost 1 250 g
  délka až 1 m

Ara hyacintový je největší ze 16 druhů arů. Peří má tmavě kobaltovou barvu, na obličeji jsou dvě holé oblasti. Oči a spodní stranu zobáku zdobí žlutý pruh. Obrovský šedočerný zobák je silně zakřiven a ostře zašpičatělý. Ara jím dokáže rozlousknout i kokosový ořech. Ve volné přírodě žije v hejnech do 16 jedinců, hejno tvoří jednotlivé páry. Dospívají v sedmém roce života. Hnízdí v dutinách palem. Rodiče společně pečují o vylíhlá mláďata 4 měsíce na hnízdě. Měsíc je pak zvykají na život v pralese. Dožívají se kolem 60 let.

Zajímavosti: 
- Zobák ary je uzpůsoben k otevírání tvrdých ořechů, přesto ale běžně vybírají tyto ořechy z trusu dobytka, který je částečně natráví. 
- Jako první chovala aru hyacintového londýnská zoo v roce 1867. První mládě se vylíhlo v roce 1968 v Chicagu.

Ochrana druhu: 
V některých místech relativně hojný, na větší části původního výskytu již vyhubený. Počty se odhadují na méně než 4000 kusů. Ohrožený druh, chráněn smlouvou CITES - úplný zákaz volného obchodování.

Ara hyacintový

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín