Open Nav

Aligátor americký
(Alligator mississippiensis)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Aligátor americký

 • Domovina

  jih USA od severní Karoliny po Texas

 • Biotop

  bažiny, mokřady, řeky, jezera

 • Potrava

  ryby, obojživelníci, hadi, ptáci, savci

 • Velikost

  hmotnost 200-225 kg, délka těla 180-400 cm

Aligátoři jsou společně s krokodýly, kajmany a gaviály považováni za nejmohutnější sladkovodní predátory. Žijí samotářsky, obě pohlaví se setkávají pouze v období rozmnožování. Samice vrší z bahna a zahnívajících rostlinných zbytků kupovité hnízdo o průměru 150-200 cm a výšce až 90 cm. Dovnitř klade 20-60 vajec (dlouhá 7,5 cm) s tvrdou skořápkou. Teplo vznikající hnilobným procesem uvnitř hnízda zajišťuje zdárnou inkubaci. Malí aligátoři měří 20–25 cm, líhnou se přibližně za 65 dní. Svými hlasy přivolají samici, která hnízdo rozhrabe. Mláďata se v blízkosti samice drží ještě 1-3 roky. 

Zajímavosti:
- Na počátku 20. století byli aligátoři téměř vyhubeni kvůli lovu pro jejich kůži. Nyní je opět povolen kontrolovaný odstřel.
- Jméno aligátor pochází ze španělského el lagarto-ještěrka.
- Zástupci řádu krokodýlů přežili dodnes z období dinosaurů, aniž by se za posledních 65 miliónů let výrazněji změnili.

Ochrana druhu:
Nyní nejsou zavedena žádná ochranná opatření.

Aligátor americký

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín