Open Nav

4NATURE

Úvod Podpořte nás 4NATURE

17. dubna jsme zavedli unikátní program 4NATURE. Jako první česká zoo jsme návštěvníkům nabídli možnost rozhodnout, kolik peněz zoo věnuje na konkrétní ochranářský projekt. Za vstupenky 4NATURE obdržíte žetony, které pak prostřednictvím zábavných pokladniček věnujete na „svůj“ projekt ochrany zvířat v divočině. Součástí pokladniček s elektronickými počitadly budou i „měničky“ pro výměnu mincí za další žetony. Získávání finančních prostředků v rámci programu 4NATURE bude probíhat formou schválené veřejné sbírky.

Nový program 4NATURE zcela nenuceně, přirozeně a navíc zábavně zapojí návštěvníky do rozhodování, jakou částku zoo věnuje na konkrétní ochranářský projekt.  Můžete si zvolit, zda chcete zaplatit vstupné 4NATURE s příspěvkem na ochranu nebo vstupné STANDARD bez příspěvku. Pokud zvolíte 4NATURE, obdržíte za vstupenky žetony, které pak vhodíte „svému“ projektu do pokladničky. Příspěvek na ochranu činí u vstupenky 2 Kč, u karty ZOO Zlín Family 10 Kč. Dvoukorunový příspěvek ze vstupenky na ochranu přírody odvádí už pražská zoo, ke stejnému kroku se letos chystá i Zoo Ostrava. Pouze ZOO Zlín však přichází se systémem interaktivních pokladniček.

Prototypy pokladniček vyvinula regionální firma IMAGE CZ podle zadání zahrady. Mají výraznou grafiku, cinkají, blikají. Možná působí trochu „pouťově“, ale zkušenosti jsou takové, že zájem lidí přitahují právě výrazné a trochu bláznivé věci. Nejzajímavější bude cesta žetonu od vhození až do sběrné nádoby. Trasa, kterou lze sledovat přes částečně průhlednou stěnu, není předem daná. Vždy je to dílo náhody, kudy se žeton v labyrintu cest vydá. Zoo bude mít celkem šest pokladničkových modulů rozdělených do dvou sestav. Jednu sestava jsme umístili u hlavního vstupu, druhou u sezonního.   

O podporu návštěvníků se budou prostřednictvím pokladniček ucházet tři ochranářské projekty: podpora ochrany vzácné saoly v Laosu; pomoc ohroženým zvířatům na Sumatře a vytvoření záchranného centra v Ekvádoru.

Saola je kriticky ohrožený druh kopytníka a jeden z nejvzácnějších velkých savců na světě. Její objevení ve Vietnamu v roce 1992 patří k největším zoologickým senzacím 20. století. Žije v pohoří podél hranic Vietnamu a Laosu, kde ji ovšem ohrožují pytláci. Finance ze sbírky budou použity na nákup nezbytného vybavení pro členy hlídky (uniformy, pláštěnky, boty, batohy, brašny atd.) a k pokrytí nákladů potřebných k hlídkování.

Na Sumatře peníze pomohou australské ochranářské organizaci SIES (Save Indonesian Endangered Species). Cílovými druhy její ochrany jsou slon indický, orangutan sumaterský a pižmovka bělokřídlá. Peníze budou určeny na ochranu hnízdních míst pižmovek, protipytlácké hlídky, na vzdělávání obyvatel národního parku a přilehlých vesnic. Důležitá je také snaha o zalesňování národního parku.

V Ekvádoru chce ZOO Zlín podpořit výstavbu záchranného centra, která vzniká při zdejší zoo Zoologico el Pantanal. Zoo již funguje jako záchytné centrum pro zraněná zvířata místní fauny. Bohužel zde chybí zařízení s dostatečnou kapacitou, které by fungovalo jako záchranná stanice určená k repatriaci druhů zpět do volné přírody. Půjde hlavně o návrat malých a středně velkých savců (mravenečníci, lenochodi, vydry), případně ptáků.

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín