Open Nav

4NATURE

Úvod Podpořte nás 4NATURE

V polovině dubna 2018 dubna jsme zavedli unikátní program 4NATURE. Jako první česká zoo jsme návštěvníkům nabídli možnost rozhodnout, kolik peněz zoo věnuje na konkrétní ochranářský projekt. Při návštěvě zoo si můžete zvolit vstupné 4NATURE s příspěvkem na ochranu zvířat nebo vstupné STANDARD bez příspěvku. Pokud zvolíte 4NATURE, obdržíte za vstupenky žeton, které pak vhodíte „svému“ projektu do pokladničky. Příspěvek na ochranu činí u vstupenky 2 Kč, u karty ZOO Zlín Family 10 Kč. Získávání finančních prostředků v rámci programu 4NATURE probíhá formou schválené veřejné sbírky. 

Od dubna do prosince 2018 návštěvníci věnovali na vybrané ochranářské projekty celkem 949 328 Kč. Velmi nás těší, že z 10 návštěvníků si 8 osob vybralo vstupné 4NATURE s příspěvkem na ochranu zvířat. 

Ochranářské projekty
1. Saola, Laos
Saola je kriticky ohrožený druh kopytníka a jeden z nejvzácnějších velkých savců na světě. Její objevení ve Vietnamu v roce 1992 patří k největším zoologickým senzacím 20. století. Žije v pohoří podél hranic Vietnamu a Laosu, kde ji ovšem ohrožují pytláci.
V roce 2018 návštěvníci saolu podpořili částkou 278 162 Kč, tyto finance budou použity na pokrytí nákladů spojených s údržbou a kontrolou instalovaných fotopastí v národní rezervaci Xe Sap v jižním Laosu, nejdůležitějším místě výskytu saoly.

2. Pižmovka bělokřídlá, Sumatra
Pižmovky bělokřídlé patří k nejohroženějším ptačím druhům. Vzhledem k drastickému úbytku přirozeného životního prostředí jich ve volné přírodě (JV Asie od Indie po Sumatru) zbývá již jen asi 1 000 jedinců.
V roce 2018 lidé prostřednictvím sbírky věnovali pižmovkám 256 430 Kč. Tato suma pomůže australské ochranářské organizaci SIES při výstavbě centra pro zachráněné pižmovky a také pro zřízení nových vodních nádrží vhodných k hnízdění pižmovek v národním parku Way Kambas. Centrum bude navíc sloužit pro vzdělávání obyvatel národního parku a přilehlých vesnic. 

3. Záchranné centrum, Ekvádor
V Ekvádoru chce ZOO Zlín podpořit výstavbu záchranného centra, které vzniká při zdejší zoo Zoologico el Pantanal. Zoo již funguje jako záchytné centrum pro zraněná zvířata místní fauny. Bohužel zde chybí zařízení s dostatečnou kapacitou, které by fungovalo jako záchranná stanice určená k repatriaci druhů zpět do volné přírody. Půjde hlavně o návrat malých a středně velkých savců (mravenečníci, lenochodi, vydry), případně ptáků.
Tento projekt se v roce 2018 setkal u návštěvníků s největším ohlasem. Podpořili jej částkou 414 736 Kč, která pomůže při výstavbě zmiňovaného záchranného centra. 

Ve sbírce 4NATURE zlínská zoo pokračuje i v roce 2019. O přízeň se opět ucházejí stejné projekty – podpora saoly v Laosu, pižmovky na Sumatře a zachráněných zvířat v Ekvádoru.

Prototypy pokladniček vyvinula regionální firma IMAGE CZ podle zadání zahrady. Mají výraznou grafiku, cinkají, blikají. Možná působí trochu „pouťově“, ale zkušenosti jsou takové, že zájem lidí přitahují právě výrazné a trochu bláznivé věci. Nejzajímavější je cesta žetonu od vhození až do sběrné nádoby. Trasa, kterou můžete sledovat přes částečně průhlednou stěnu, není předem daná. Vždy je to dílo náhody, kudy se žeton v labyrintu cest vydá. K dispozici máme šest pokladničkových modulů rozdělených do dvou sestav. Jednu sestavu jsme umístili u hlavního vstupu, druhou u sezonního. 

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín