Sbírka 4NATURE

Zoo Zlín už zdaleka není jen zoologickou zahradou, která se věnuje chovu zvířat, vzdělává veřejnost nebo nabízí místo k odpočinku. Mezi její hlavní priority patří pomoc přímo tam, kde to příroda potřebuje. A je jedno, zda je to v České republice nebo na Novém Zélandu. Důležitým partnerem v tomto snažení jsou i samotní návštěvníci.

K tomuto účelu jsme v roce 2018 otevřeli sbírku 4NATURE. Formou interaktivního fundraisingu dala návštěvníkům možnost volby, zda se do projektu 4NATURE dobrovolně zapojí a kterou z vybraných sbírek zařazených do 4NATURE podpoří. Návštěvníci si tak mohou vybrat, zda zaplatí vstupné s příspěvkem na ochranu zvířat nebo vstupné bez příspěvku. A ukázalo se, že je tato forma podpory velmi vítaná. 

Během 2 let fungování sbírky jsme však zjistili, že toto nastavení má pro nás určitá omezení, a to především v tom, že umožňuje přispívat na ochranné projekty pouze formou zakoupení vstupného 4NATURE. U návštěvníků i široké veřejnosti jsme se však často setkávali se zájmem přispět na záchranné programy například formou úhrady na účet či nákupem merchandisingu.

Za účelem rozšíření forem poskytnutí příspěvku na záchranné programy proto vzniklo k 1. 4. 2020 sbírkové konto 4NATURE – NECHEJ VYHRÁT PŘÍRODU, které bude na předcházející sbírku navazovat. Na nové sbírkové konto lze přispět hned několika způsoby:

1. Volba vstupného 4NATURE
Nejjednodušší možností je zakoupení vstupného 4NATURE s příspěvkem na ochranu zvířat ve výši 3 Kč na osobu. Souběžně se vstupenkou obdrží žeton, jehož vhozením do systému interaktivních pokladniček podpoří jeden záchranný program částkou 2 Kč. Zbývající 1 Kč zamíří na univerzální konto 4NATURE, které bude sloužit k podpoře dalších projektů, v nichž se Zoo Zlín angažuje, ale které nejsou součástí systému interaktivních pokladniček. Mezi takové projekty patří například zpětné vypouštění supů bělohlavých v Bulharsku, projekt na podporu volavky císařské v Bhútánu nebo ochrana kivi hnědých na Novém Zélandu.
V případě, že návštěvníci nechtějí podpořit ochranu zvířat, mohou zvolit vstupné STANDARD.

2. Jednorázový finanční dar na sbírkové konto 4NATURE - NECHEJ VYHRÁT PŘÍRODU

Číslo sbírkového konta je 123-1541640267/0100.

3. Nákup vybraných suvenýrů


V systému interaktivních pokladniček prezentuje Zoo Zlín každoročně tři nejdůležitější projekty, mezi kterými mohou návštěvníci volit o své podpoře. 

Ochranářské projekty podporované interaktivními pokladničkami v roce 2021
1. Saola, Laos
2. Pižmovka bělokřídlá, Sumatra
3. Záchranné centrum, Ekvádor