VULPRO - supi, jih Afriky

Začátek projektu:           2023

Příspěvek 2023:             241 763 Kč

Způsob financování:       sbírka 4Nature 

V jižní Africe je ohroženo osm z devíti druhů supů, které žijí v tomto subregionu. Jedním z nejohroženějších druhů je sup africký. Během posledních tří desetiletí došlo ke snížení jeho populace o 80 %.

Rozhodli jsme se proto podpořit realizaci projektu ochranářské společnosti VULPRO zaměřeného na monitoring výskytu, pohybu a využití prostoru u kriticky ohrožených supů afrických. Zmiňovaný projekt následně umožní nasazení robustní a především účinné strategie ochrany tohoto druhu. Nejvýraznější hrozbou pro supy v Jižní Africe jsou zásahy elektrickým proudem a kolize s elektrickým vedením. Bohužel stoupá tak počet otrávených supů pytláky a poptávka po částech těla supů jako suvenýrů nebo předmětů pro štěstí., bohužel přibývá také úmyslných otrav (předotravého vedení. Síť elektrického vedení je rozsáhlá a struktury jsou často zastaralé a nebezpečné pro velké ptáky, aby se na nich mohli usadit. 

 
 

 

Projekt se zaměří na dospělé supy. Zjistí specifické potřeby jednotlivců, výběr a využívání hnízdišť  a také možnosti, jak je co nejúčinněji chránit. Dospělí supi jsou navíc ve svém prostředí mnohem více usazeni než mladí jedinci, jejich ochrana tak je daleko snazší. Ochranáři odchytí 30 volně žijících supů v šesti vhodných lokalitách a nainstalují jim zařízení s GPS. Následně je opět vypustí a budou sbírat data o jejich pohybu.

 

 

Projekt pokryje celý jih Afriky - Jižní Afriku, Namibii, Botswanu, Zimbabwe, Svazijsko, Lesotho a jižní regiony Mosambiku. ch regionů Mosambiku. Pro projekt budou použita také veškerá data, která se v dané oblasti podařilo získat dalším organizacím.