Open Nav

Tropická vedra zvířatům nevadí

Úvod Novinky Tropická vedra zvířatům nevadí

Se současnými tropickými teplotami se zvířata ve zlínské zoo vyrovnávají naprosto bez problémů. „Již při samotné realizaci pamatujeme na to, abychom pro chovaná zvířata zajistili dostatek stinných prostor, kde se mohou v případě tropických teplot ukrýt. Naprostou většinu expozic navíc doplňují potůčky, jezírka, tůňky, ve kterých zvířata najdou příjemné osvěžení,“ uvedl hlavní zoolog Kamil Čihák. Toto platí např. pro tygry ussurijské, kteří velmi rádi odpočívají v potoku protékajícím expozicí, nebo pro tučňáky Humboldtovy, kteří využívají oba dva bazény. Vodní koupel si daleko častěji nyní dopřávají také kapybary, tapíři jihoameričtí a čabrakoví. V nedávno otevřené průchozí voliéře papoušků je v provozu mlžný systém, který velmi rádi využívají všichni obyvatelé voliéry. „Zajistili jsme i dostatečný přísun čerstvé vody pro pitný režim zvířat. Ošetřovatelé častěji mění vodu v miskách, při současných tropických teplotách se totiž voda rychle ohřeje a kvůli tomu ztrácí svoji hodnotu. U slonů afrických jsme zvýšili četnost sprchování. Slonice nyní sprchujeme dvakrát denně,“ doplnil Kamil Čihák.

Na příchod tropických veder se však zoo připravila již v předstihu. „V pavilonech jsme před nástupem tropických teplot zkontrolovali a nastavili klimatizační systémy. Nyní je regulujeme tak, abychom zajistili optimální chovatelské podmínky. Chovatelé každý den zapisují teploty v exteriérech i interiérech, vše sledujeme a vyhodnocujeme, abychom v případě jakýchkoliv změn a výkyvů mohli zajistit nápravná opatření,“ zdůraznil zoolog Čihák.

Zlínská zoo pamatovala i na návštěvníky. „I v současné vlně tropických veder zůstává ZOO Zlín příjemným místem k návštěvě. Velká většina cest a pěšin v areálu prochází pod korunami vzrostlých stromů, k dispozici je také množství stinných zákoutí a prvků pro osvěžení,“ řekla Romana Bujáčková z oddělení marketingu. U hlavního vstupu příjemnou „sprchu“ zajistí instalovaný mlžný systém. Poblíž expozice Zátoka rejnoků zoo umístila mozaiky rejnoků s jemným rosením. Největší oblibě především u nejmenších návštěvníků se nyní těší vodotrysky u sezónního vstupu nebo kaskáda vodních mlýnků a korýtek v australském dětském koutku.

ZOO Zlín je otevřená každý den od 8.30 do 18.00 hod. Pro návštěvu mohou zájemci využít možnost zakoupení elektronické vstupenky s okamžitým doručením na webu zoo. Vstupenky jsou levnější než u pokladny a slouží pro přímý vstup přes turnikety do areálu zoo.

Tropická vedra zvířatům nevadí

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín