Novinka

Zoo Zlín je v nelehké situaci

Zoo Zlín je v nelehké situaci

Prožíváme velmi vážné a náročné období. Každý týden přicházíme zhruba o 4 miliony Kč, přesto děláme vše pro to, aby zvířata měla svůj standard. A naši návštěvníci nám pomáhají. Moc děkujeme!

Zlínská zoo nyní prožívá velmi vážné a náročné období. Na rozdíl od jiných kulturních organizacích patří zoologické zahrady všeobecně mezi zařízení s vysokou mírou soběstačnosti, tj. schopnosti pokrýt své náklady vlastními příjmy. Pro Zoo Zlín to platí dvojnásob, soběstačnost zde dosahuje 80 % a je nejvyšší v rámci všech českých zoo. To, co bylo nedávno ještě velkou výhodou, se nyní však ukazuje jako handicap. Vzhledem k složité ekonomické situaci Zoo Zlín tak od dnešního dne přistoupila k úsporám týkajících se 90 zaměstnanců zahrady.

Roční rozpočet Zoo Zlín se pohybuje kolem 130 miliónů korun, lehko tak lze spočítat, jak velkou část si zahrada dokáže zajistit vlastními příjmy při běžném provozu. Příspěvek zřizovatele, statutárního města Zlína, pokrývá zhruba 2 měsíce provozu zoo. Na druhé straně zoologické zahrady, které mají daleko nižší soběstačnost, jsou právě díky vyššímu příspěvku od zřizovatele schopny pokrýt větší část roku. „Vzhledem k tomu, že naše vlastní příjmy v lednu, únoru i za první polovinu března jsou vlastně nejnižší v průběhu celého roku, že od 16. března je Zoo Zlín uzavřena, tak se skutečně nacházíme ve velmi složitém období,“ uvedl ředitel zoo Roman Horský. Zoo Zlín se musí vypořádat nejen s propadem vlastních příjmů, ale také s dalším závažným faktorem. „Zoologické zahrady jako příspěvkové organizace nemají šanci dosáhnout na finanční pomoc, kterou poskytuje stát, ať už se to týká náhrady ušlých příjmů nebo mezd zaměstnanců. Snažíme se proto oslovit vládu České republiky a předložit jim možné návrhy řešení, abychom venkovní areály zoologických zahrad mohli otevřít co nejdříve,“ doplnil Roman Horský.

V současné době se ztráty na příjmech Zoo Zlín pohybují kolem 4 až 5 milionů Kč týdně. Zahrada je v úzkém kontaktu s ostatními evropskými zahradami, podle slov ředitele Horského některé významné německé zoo, např. Kolín, Lipsko, Drážďany, budou otevírat již na začátku května. Dnes se otevřel i venkovní areál Botanické zahrady v Praze. „Moc bych si přál, aby na základě všech našich argumentů, které se objevily v rámci společné výzvy 11 zoologických zahrad, došlo k přehodnocení termínu otevření. Uvedená ztráta se netýká jen výpadků ze vstupného, ale také ze všech našich dalších činností vázaných na návštěvníky,“ zdůraznil ředitel Horský. Podle jeho názoru prozatím lze velmi obtížně predikovat, jak by zahrada složitou situaci řešila, pokud by uzavření areálu skutečně trvalo až do konce května. „My jsme již samozřejmě přijali určitá opatření. Jedinou možností, jak neovlivnit standard chovaných zvířat a zajistit jim veškerou odpovídající péči, jsou omezení ve sféře zaměstnanců. Proto se vedení zoo dohodlo se zaměstnanci, že od 20. dubna dojde ke zkrácení pracovní doby. To však samozřejmě nejde do nekonečna,“ řekl Roman Horský.

Podle jeho názoru právě zoologická zahrada dokáže nastavit a přijmout nejrůznější opatření pro zajištění bezpečnosti návštěvníků, zvířat i zaměstnanců. Zoologická zahrada by tak mohla být další možností, kde si lidé mohou přijít odpočinout. V areálu zahrad vždy platila určitá opatření a pravidla, která návštěvníci dodržovali. „Právě na tuto skutečnost bychom mohli navázat. Kdybychom přidali další pravidla, která by vycházela např. z doporučení epidemiologů, jsme schopni zaručit jejich fungování,“ vyzdvihl ředitel Horský. Zlínská zoo může také regulovat počet návštěvníků v areálu, prodej vstupenek nabídnout pouze v elektronické formě, zajistit optimální provoz u turniketů, restaurací, zkrátka nastavit celou řadu opatření, aby bylo možné venkovní areál otevřít co nejdříve. Pavilony by zůstaly i nadále uzavřené. „Vzhledem k uvedeným ekonomickým údajům každý den, o který otevřeme dříve, je pro nás významný. Pokud by se to povedlo na přelomu dubna a května, považovali bychom to za velký úspěch,“ hodnotí Roman Horský.

Zahrada pravidelně komunikuje se svým zřizovatelem, statutárním městem Zlínem. „Zatím nechceme zřizovatele zatěžovat, protože věříme, že má spoustu dalších jiných problémů, možná i důležitějších. Snažíme se proto pomoct sami. Se zřizovatelem jsme v úzkém kontaktu a pravidelně informujeme o přijatých opatřeních,“ uvedl Horský. Stávající problematická situace se bohužel může odrazit i v rámci plánovaných investic. Zoo Zlín letos chystala novou expozici pro jaguáry, chtěla pokračovat v projektu Karibuni výstavbou nového pavilonu pro slony. Prozatím jsou tyto investice pozastaveny, zoo tak nemůže podepsat smlouvy na realizaci, dokud se nevyjasní celá situace ohledně financování provozu zoo. „Je to pro nás těžké. Jednak dojde k propadu příjmů, které letos již nedokážeme nahradit, navíc případné posunutí investic může mít nepříznivý dopad na návštěvnost zoo v následujících letech. Právě nové projekty jsou totiž tím dobrým nástrojem, jak si udržet zájem návštěvníků,“ poukázal ředitel Roman Horský.

Situace ve zlínské zoo je tak opravdu velmi složitá, o to více zahrada oceňuje finanční pomoc, která přichází od návštěvníků a příznivců Zoo Zlín. „Chtěl bych v této souvislosti velmi poděkovat všem, kteří svými velkými nákupy na našem e-shopu, ať už zboží nebo vstupenek a ročních karet, zaslanými sponzorskými dary, a také příspěvky na sbírkové konto Zoo Zlín nám pomáhají vytvořit tolik potřebný „ekonomický polštář“ pro současný provoz zoo. Tak velká vlna podpory a empatie, která vůbec neslábne, nás krásně překvapila a hluboce si jí vážíme,“ poděkoval ředitel Roman Horský. Zahrada tak od 16. března, kdy je areál uzavřen, zaznamenala na e-shopu nákupy ve výši 200 000 Kč, což výrazně převyšuje třeba předvánoční objem objednávek. Od uvedeného data eviduje 60 sponzorů, kteří zoo již věnovali částku 80 000 Kč. Na sbírkovém účtu se pak sešlo na 60 000 Kč.

19.04. Sdílet článek

Mohlo by vás zajímat

čtěte TAKÉ

Během jarních prázdnin do Zoo Zlín

Hledáte program na jarní prázdniny? Vydejte se na návštěvu zlínské zoo. Těšíme se na vás!

Objevte nové věci

Mohlo by vás zajímat

Návrat sýčků do volné přírody

Zoo Zlín již několik let aktivně posiluje volně žijící populaci sýčka obecného. Tato drobná sova patří mezi nejohroženější druhy ptáků v ČR, celková populace je odhadována na méně než 100 párů.

Objevte nové věci

Nákup elektrovozidel pro ZOO Zlín

Elektrovozíky jsou při naší práci mnohdy zcela nepostradatelnými pomocníky. Proto jsme rádi, že díky projektu Next Generation EU budeme moct postupně doplnit náš vozový park o 10 nových elektrovozíků.

Objevte nové věci

Nekrmte prosím zvířata v zoo

Zoo Hluboká zveřejňuje video upozorňující na neukázněné chování návštěvníků zoologických zahrad, které může mít pro zvířata často fatální následky.

Objevte nové věci