Open Nav

Volavka císařská - Bhútán

Úvod Zvířata Ochrana zvířat Volavka císařská - Bhútán

Volavka císařská je kriticky ohroženým druhem. Velikost populace se odhaduje na méně než 250 jedinců se stále trvajícím poklesem počtu. Důvody dlouhodobě klesajícího počtu jedinců jsou kromě ztráty nebo úbytku přirozeného prostředí především výstavba hydroelektráren na vodních tocích.  

Projekt na podporu volavky císařské se obrací několika směry. V současnosti je aktuální výstavba záchranného centra v Bhutánu, který patří k nejaktivnějším partnerům v oblasti ochrany této kriticky ohrožené volavky. Koordinace celého projektu zajišťuje nezisková společnost Synchronicity Earth, partnerem je také RSPN (Royal Society for Protection of Nature) z Bhútánu. Z evropských institucí se kromě zlínské zoo do projektu zapojila i Zoo Praha.

Výstavba záchranného centra proběhne v letech 2017 a 2018 s ukončením výstavby v rocce 2019. ZOO Zlín se bude podílet na zaškolení pracovníků centra a získání zkušeností s chovem ptáků přímo v areálu zoo a také odborným poradenstvím při dalším rozvoji centra.

Fotografie volavky císařské poskytnul India Maheswaran z Bhútánu.

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín