Open Nav

Volavka císařská - Bhútán

Úvod Zvířata Ochrana zvířat Volavka císařská - Bhútán

Dlouhodobý projekt, začátek v roce 2017.

Cílem projektu je zaškolování zaměstnanců Royal Society for Protection of Nature Bhútán, kteří budou pracovat v nově vybudovaném záchranném centru. Zoo Zlín bude také odborným poradcem při dalším rozvoji centra.

Výstavba záchranného centra proběhla v letech 2017 a 2018 v Bhutánu, který patří k nejaktivnějším partnerům v oblasti ochrany této kriticky ohrožené volavky. Koordinaci celého projektu zajišťuje nezisková společnost Synchronicity Earth, partnerem je také RSPN (Royal Society for Protection of Nature) z Bhútánu. Z evropských institucí se kromě Zoo Zlín do projektu zapojila i Zoo Praha.

Fotografie volavky císařské poskytl India Maheswaran z Bhútánu.

Volavka císařská je kriticky ohroženým druhem. Velikost populace se odhaduje na méně než 250 jedinců se stále trvajícím poklesem počtu. Důvody dlouhodobě klesajícího počtu jedinců jsou kromě ztráty nebo úbytku přirozeného prostředí především výstavba hydroelektráren na vodních tocích. 

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín