Novinka

Návrat sýčků do volné přírody

Návrat sýčků do volné přírody

Zoo Zlín již několik let aktivně posiluje volně žijící populaci sýčka obecného. Tato drobná sova patří mezi nejohroženější druhy ptáků v ČR, celková populace je odhadována na méně než 100 párů.

Ačkoli ještě na začátku minulého století byl sýček naší nejběžnější sovou a jeho populace čítala několik tisíc až desítek tisíc párů, dnes patří mezi naše nejohroženější druhy. Jeho stavy dlouhodobě velmi razantně klesají a podle zdrojů z České společnosti ornitologické žije v současné době na našem území už méně než stovka párů. Hlavní příčinou tak dramatického poklesu jsou především dlouhodobé změny v kulturní krajině. Sýčkovi vyhovuje pestrá skladba krajiny s pastvinami, kosenými loukami a menšími políčky, která mu umožňuje lov drobné kořisti. Takových ploch však razantně ubývá. Velkým problémem je také nedostatek hnízdních příležitostí, predátoři zejména kočky a kuny a v neposlední řadě také intenzivnější silniční doprava.

Zlínská zoo se do snahy posílit volně žijící populace sýčků zapojila již před několika lety. Zaměstnanci zlínské zoo společně s ornitology a vysokoškolskými studenty pravidelně vypouští sýčky v areálu napajedelského hřebčína již od roku 2015. Téměř všichni vypuštění ptáci byli označeni vysílačkou, díky které je i po vypuštění můžeme sledovat a získávat aktuální informace o tom, jak se jim daří. V roce 2022 se naši kolegové aktivně podíleli také na vypracováním metodiky repatriace sýčků. Repatriace neboli návrat druhu do místa původního výskytu se stane jedním z nástrojů záchranného programu, který v současné době připravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

V roce 2023 bohužel došlo k ukončení pastevního chovu koní v rámci napajedelského hřebčína. Následné přerůstání vegetace na pastvinách zapříčinilo úbytek potravy pro sýčky, kteří nejsou schopni získávat potravu ve vysoké trávě. Navzdory této vzniklé překážce, nás sýčci příjemně překvapili a poprvé obsadili dvě námi instalované hnízdní budky. V každém z párů byl jeden ze sýčků vypuštěných našimi pracovníky, jejich partneři byli z divoké populace. Oba páry snesly vejce ale pouze v jedné budce se vylíhlo mládě. V rámci napajedelského hřebčína se jedná o jedno z prvních doložených hnízdění.

Na podzim loňského roku se nám podařilo označit další čtyři sýčky vysílačkami a vypustit je na stejné lokalitě. Někteří z vypuštěných ptáků se usadili v blízkosti vypouštěcí klece, většina z nich však byla vytlačena rezidentními ptáky do větší vzdálenosti. Jeden z vypuštěných sýčků byl dokonce zabit původními ptáky. Na základě toho usuzujeme, že kapacita oblasti je již zaplněna a proto se v příštích letech chceme zaměřit na další vhodné lokality v blízkosti Napajedel. Jedním z našich cílů pro rok 2024 je zajistit alespoň částečné sečení trávy na vypouštěcích lokalitách, abychom vypouštěným sýčkům usnadnili lov jejich přirozené potravy. Situaci budeme i nadále sledovat pomocí telemetrie a fotopastí.

13.02. Sdílet článek

Mohlo by vás zajímat

čtěte TAKÉ

6 mláďat kapybar

Rodinná skupina kapybar, největších hlodavců na světě, se na začátku dubna rozrostla hned o šest mláďat. Jedná se o nejpočetnější odchov v historii zlínské zoo. Přijeďte se podívat!

Objevte nové věci

Mohlo by vás zajímat

Dvě první místa v soutěži Bílý slon

Zoo Zlín získala dvě první místa v soutěži Bílý slon - za odchov dvojzoborožců indických v kategorii Ptáci a za pavilon slonů afrických v Karibuni v kategorii Stavba roku. Slavíme!

Objevte nové věci

Odborníci nesouhlasí se změnami v zákoně o zoologických zahradách

V Senátu v pátek 3. května proběhl kulatý stůl k novele zákona o zoologických zahradách, kterou připravuje ministerstvo životního prostředí. S novelou zákona odborníci nesouhlasí.

Objevte nové věci

Květen v Zoo Zlín

Květen je ve zlínské zoo nádherný, přijeďte se podívat! Areál rozzářily stovky kvetoucích rostlin a keřů, během víkendů nabízíme také komentované krmení.

Objevte nové věci