Svatební obřady

Pokud si Sál předků v zámku Lešná, zámecký park nebo japonskou zahradu Mu-Shin vyberete pro svůj svatební den, budeme rádi. Prvním krokem pro uspořádání svatby v zámku Lešná je však návštěva matriky města Zlína.

1. Matrika města Zlína

Se všemi potřebnými dokumenty Vám pomůže Blanka Pánková, matrikářka, BlankaPankova@zlin.eu, tel. 577 630 162. Získáte zde také přihlášku a informace ke svatebnímu obřadu, dohodnete termín Vaší svatby. Termíny svatebních obřadů v zámku Lešná pro rok 2024 jsou předem určeny. Pokud plánujete svatbu na některý jiný den, je nutné si tento termín nejdříve odsouhlasit na matrice Zlína.

Druhým krokem je domluvení svatebního obřadu u nás. 

2. Zoo Zlín

Termín svatebního obřadu prosím zašlete Romaně Mikešové, vedoucí odd. marketingu, e-mail mikesova@zoozlin.eu Termín Vám potvrdí a domluví se s Vámi na osobním setkání a prohlídce místa konání svatebního obřadu.   

Termíny konání svatebních obřadů v roce 2024

leden nezajišťujeme
únor nezajišťujeme
březen nezajišťujeme
duben 27.
květen 25.
červen 15.
červenec 27.
srpen 17.
září 14.
říjen 5.
listopad nezajišťujeme
prosinec nezajišťujeme

Stanovené hodiny konání svatebních obřadů

9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30.

 

Svatební obřad v Zoo Zlín

V ceně svatebního obřadu je vjezd 3 osobních aut a 40 vstupenek pro svatební hosty, které opravňují ke vstupu do zoo zdarma po dobu konání svatebního obřadu. Vstupenky získáte při osobní návštěvě a uzavření dohody o podmínkách svatby. Pokud budete požadovat pro svatební obřad více vstupenek, je nutné za tyto vstupenky uhradit částku 50 Kč/ks.

1. Zámek Lešná, reprezentativní Sál předků
K dispozici je 20 míst k sezení a 20 míst k stání. Sál je určen spíše pro menší svatby. Pokud plánujete početnější svatbu, počítejte prosím s tím, že někteří hosté budou obřad sledovat ze sousedící vstupní haly.
V interiérech zámku je povoleno fotografovat a pořizovat audiovizuální záznam, konkrétně v místnostech vstupní hala, malý salonek, Sál předků a hudební salon. Služba je zpoplatněna platovým výměrem pro daný rok.

Cena svatebního obřadu:
svatba ve stanoveném termínu               4 500 Kč
fotografování a audiovizuální záznam    1 000 Kč
svatba mimo stanovený termín               příplatek 1 000 Kč.

2. Zámecký park, japonská zahrada Mu-Shin
K sezení je k dispozici max. 8 míst.

Ceny svatebního obřadu:
svatba bez svatební výzdoby                  5 500 Kč
svatba se svatební výzdobou                  8 000 Kč
fotografování a audiovizuální záznam   bez poplatku
svatba mimo stanovený termín              příplatek 1 000 Kč.

 

Termíny konání svatebních obřadů v roce 2025

leden nezajišťujeme
únor nezajišťujeme
březen nezajišťujeme
duben 26.
květen 31.
červen 14.
červenec 19.
srpen 16.
září 20.
říjen 11.
listopad nezajišťujeme
prosinec nezajišťujeme