Open Nav

Svatební obřady

Úvod Návštěva ZOO Zážitky a služby Svatební obřady

Probíhají v zámku Lešná v reprezentativním Sále předků. K dispozici je 20 míst k sezení a 20 míst k stání.

Prvním krokem pro uspořádání svatebního obřadu na zámku Lešná je návštěva matriky Magistrátu města Zlína (tel. 577 630 162, matrikářka Ing. Jana Výmolová). Zde obdržíte přihlášku a informace ke svatebnímu obřadu.

V zámku Lešná s výběrem hudby, prohlídkou svatebního sálu a doplňkovými službami snoubence osobně seznámí Mgr. Eva Kameníková.  Návštěvu je třeba předem objednat na tel. 577 577 110 (v období od 1.4. do 31.10.), případně na 778 402 422, e-mail zamek@zoozlin.eu.

Fotografování

V interiérech zámku je povoleno fotografovat a pořizovat audiovizuální záznam. Tato služba je zpoplatněna platovým výměrem pro daný rok v částce 1 000 Kč. Konkrétně se jedná o záznam z místností: vstupní hala, Malý salonek a Sál předků, kde se odehrává svatební obřad. Na nádvoří zámku a v parku si vás mohou vaši známí a příbuzní fotografovat již neomezeně. Totéž platí také o vytváření audiovizuálního záznamu.

Termíny konání svatebních obřadů v roce 2017:

leden nezajišťujeme
únor nezajišťujeme
březen nezajišťujeme
duben 16.
květen 14.
červen 4., 25.
červenec 9.
srpen 6.
září 3., 17.
říjen 15.
listopad nezajišťujeme
prosinec nezajišťujeme

Stanovené hodiny konání svatebních obřadů:

9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30.

Ceny svatebních obřadů:

- svatební obřad konaný dle stanoveného termínu  4 500 Kč
- svatební obřad konaný mimo stanovený termín     5 500 Kč

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín