Svatební obřady

Pokud si Sál předků vyberete pro svůj svatební den, budeme rádi. Prvním krokem pro uspořádání svatby v zámku Lešná je však návštěva matriky města Zlína.

1. Matrika města Zlína

Se všemi potřebnými dokumenty Vám pomůže Mgr. Elena Kovaříková, vedoucí oddělení matrik a ověřování, ElenaKovarikova@zlin.eu, tel. 577 630 117. Získáte zde také přihlášku a informace ke svatebnímu obřadu, dohodnete termín Vaší svatby. Termíny svatebních obřadů v zámku Lešná pro rok 2019 jsou předem určeny. Pokud plánujete svatbu na některý jiný den, je nutné si tento termín nejdříve odsouhlasit na matrice Zlína.

Druhým krokem je oznámení dohodnutého termínu svatby, abychom Vám termín rezervovali a potvrdili.

2. Zoo Zlín, zámek Lešná

Termín svatební obřadu prosím zašlete Mgr. Světlaně Divilkové, vedoucí zámecké expozice, e-mail zamek@zoozlin.eu. Termín Vám potvrdí a domluví se s Vámi na osobním setkání a prohlídce svatebního sálu. Pokud byste potřebovali ještě před osobní schůzku cokoliv upřesnit, můžete paní Divilkovou kontaktovat na tel. 577 577 110. 

Průběh svatebního obřadu

Vaše svatba v zámku Lešná proběhne v reprezentativním Sále předků. K dispozici je 20 míst k sezení a 20 míst k stání. Sál je tak určen spíše pro menší svatby. Pokud plánujete početnější svatbu, počítejte prosím s tím, že někteří hosté budou obřad sledovat ze sousedící vstupní haly.

V ceně svatebního obřadu je vjezd 3 osobních aut a 40 vstupenek pro svatební hosty, které opravňují ke vstupu do zoo zdarma po dobu konání svatebního obřadu. Vstupenky získáte při osobní návštěvě a uzavření dohody o podmínkách svatby. Pokud budete požadovat pro svatební obřad více vstupenek, je nutné za tyto vstupenky uhradit částku 50 Kč/ks.

Fotografování

V interiérech zámku je povoleno fotografovat a pořizovat audiovizuální záznam. Tato služba je zpoplatněna platovým výměrem pro daný rok v částce 1 000 Kč. Konkrétně se jedná o záznam z místností: vstupní hala, malý salonek a Sál předků, kde se odehrává svatební obřad. Na nádvoří zámku a v parku si Vás mohou Vaši známí a příbuzní fotografovat již neomezeně. Totéž platí také o vytváření audiovizuálního záznamu.

Termíny konání svatebních obřadů v roce 2020

leden nezajišťujeme
únor nezajišťujeme
březen nezajišťujeme
duben 18.
květen 16.
červen 6., 20.
červenec 11.
srpen 8.
září 5., 19.
říjen 10.
listopad nezajišťujeme
prosinec nezajišťujeme

Stanovené hodiny konání svatebních obřadů

9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30.

Ceny svatebních obřadů

Svatební obřad v interiéru zámku ve stanoveného termínu 4 500 Kč.

Svatební obřad v interiéru zámku mimo stanovený termín 5 500 Kč

Svatební obřad v zámeckém parku (areál ZOO Zlín) bez svatební výzdoby 5 500 Kč

Svatební obřad v zámeckém parku (areál ZOO Zlín) se svatební výzdobou 8 000 Kč