Open Nav

Čtyři supi zamířili do volné přírody

Úvod Novinky Čtyři supi zamířili do volné přírody

Zlínská zoo díky výjimečnému počtu letos odchovaných supů bělohlavých předala k vypuštění do volné přírody rekordní počet těchto supů. Ve čtvrtek 21. prosince si trojici mláďat vyzvedli pracovníci z ochranářské organizace Green Balkans, s kterou zoo spolupracuje na reintrodukci supů zpět do volné přírody. Tito mladí supi se připojí k zlínskému mláděti, které odchovali náhradní rodiče v pražské zoo. Všichni čtyři supi budou nejprve umístěni do aklimatizační voliéry, zhruba po půl roce pak budou vypuštěni v bulharském pohoří Stará Planina. Do společného projektu španělských a bulharských ochranářů Green Balkans zlínská zoo vstoupila v roce 2009. K vypuštění do volné přírody odeslala všech devět supů bělohlavých, které se od roku 2009 podařilo doposud odchovat.

ZOO Zlín v současnosti patří mezi nejúspěšnější chovatele supů v evropském i světovém měřítku. Navíc je jednou z mála zoo, která odchovává mláďata přirozeným způsobem pod rodiči. „Letošní rok považujeme v chovu supů opravdu za mimořádný. Ze sedmi druhů chovaných supů jsme poprvé v historii v jednom roce úspěšně rozmnožili hned pět druhů,“ uvedl ředitel zoo Roman Horský. Za největší úspěch zlínští chovatelé považují první mládě supa himálajského, opětovný odchov supa mrchožravého a hnědého a také dvě mláďata supů Rüppellových. „Navíc jsme u supů bělohlavých dosáhli doposud nejpočetnějšího odchovu v historii. Tři mláďata vyrůstala pod našimi chovnými páry, o čtvrté se starali náhradní rodiče v pražské zoo. Stejně tak nám kolegové z Ústí pomohli s odchovem supa himálajského, kterého již nyní návštěvníci uvidí v průchozí asijské voliéře. Nesmírně si vzájemné spolupráce mezi zoologickými zahradami ceníme, považujeme ji za velmi důležitou a přínosnou,“ hodnotí úspěch ředitel Horský.

Tím však příběh supů ve Zlíně nekončí. V březnu letošního roku bulharští kolegové zaznamenali první hnízdění supů ve středním Balkáně po téměř 50 letech. „Samice, kterou jsme v listopadu 2012 předali k vypuštění do volné přírody, vytvořila se samcem ze Španělska pár a snesla své první vejce. Byla to pro nás naprosto mimořádná událost a splnění velkého chovatelského snu. Naši supi se skutečně zapojili do reprodukce ve volné přírodě,“ zdůraznil zoolog Kamil Čihák. Vzhledem k tomu, že vejce leželo přímo na zemi, jej ochranáři odebrali a převezli do líhně v záchranném centru v Staré Zagoře. „Vejce bylo skutečně oplozené. Vylíhnuté mládě následně ochranáři umístili v centru pod náhradní rodičovský pár, který jej zdárně odchoval,“ dodal zoolog Čihák.

Supi patří k neohroženějším druhům ptáků na světě. Používání veterinárního přípravku diclofenac pro léčení zánětů u dobytka mělo katastrofický vliv na tři druhy asijských supů, jejich počty poklesly o 99 %. Zákaz tohoto léčiva přispěl k stabilizaci populace, návrat na původní stavy je však velmi pozvolný. V Africe je ohroženo 7 z 11 druhů supů. Hlavní příčinou jsou záměrné otravy mršin pytláky a používaní pesticidů v zemědělství. Zlínská zoo nyní chová sedm druhů supů – supy kapucíny, bělohlavé, Rüppellovy, himálajské, hnědé, mrchožravé a chocholaté. První supi bělohlaví se ve Zlíně objevili v roce 1994, na mládě však chovatelé čekali až do roku 2009. Toto mládě se navíc stalo prvním zlínským supem vypuštěným v bulharských horách. Kromě devíti supů bělohlavých zlínská zoo předala v roce 2015 k vypuštění do volné přírody v italském Toskánsku odchované mládě supa mrchožravého.

Čtyři supi zamířili do volné přírody Čtyři supi zamířili do volné přírody Čtyři supi zamířili do volné přírody

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín