Open Nav

Supi – Bulharsko, Itálie

Úvod Zvířata Ochrana zvířat Supi – Bulharsko, Itálie

ZOO Zlín v případě supů úspěšně naplňuje jedno z nejdůležitějších poslání moderní zoo – chov ohrožených druhů zvířat a jejich návrat do volné přírody.

V roce 2009 jsme vstoupili do společného projektu bulharských a španělských ochranářů z organizace Green Balkans zaměřeného na zpětné vypouštění supů bělohlavých do dosud zachovalých horských oblastí v Bulharsku. Právě v roce 2009 se nám totiž poprvé podařilo odchovat mládě tohoto supa. Jako jedné z mála evropských zahrad se nám daří rozmnožovat supy bělohlavé, stejně jako i další druhy supů, přirozeným způsobem. Na tento významný úspěch jsme navázali i v následujících letech. Do volné přírody jsme tak celkem předali 9 supů odchovaných ve zlínské zoo. Aklimatizace i vypouštění proběhly výborně, takže dnes nebe nad balkánským pohořím Stará Planina vedle ostatních supů brázdí i supi původem z Lešné.

Tím však příběh našich supů bělohlavých nekončí. V březnu 2017 bulharští kolegové zaznamenali první hnízdění supů ve středním Balkáně po téměř 50 letech. Samice, kterou jsme v listopadu 2012 předali k vypuštění do volné přírody, vytvořila se samcem ze Španělska pár a snesla své první vejce. Naši supi se skutečně zapojili do reprodukce ve volné přírodě! Vzhledem k tomu, že vejce leželo přímo na zemi, jej ochranáři odebrali a převezli do líhně v záchranném centru v Staré Zagoře. Vejce bylo skutečně oplozené. Vylíhnuté mládě následně ochranáři umístili v centru pod náhradní rodičovský pár, který jej zdárně odchoval.

V srpnu 2015 do volné přírody zamířil i další sup odchovaný v naší zoo - tentokrát sup mrchožravý. V rámci programu obnovování evropské populace supů putoval do Itálie. Po nezbytné aklimatizace bude vypuštěn v Toskánsku. Jedná se o první vypouštění supů, které přímo organizuje koordinátor záchranného programu EEP pro supy mrchožravé, kterým je kolega z pražské zoo. Celý projekt probíhá ve spolupráci s italskou společností CERM (Centrum pro výzkum, předávání znalostí a vyšší vzdělání Univerzity ve Florencii).

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín