Open Nav

Zážitky a služby

Úvod Návštěva ZOO Zážitky a služby

Vláčkem projedete celou zoo

Vláček jezdí pouze jedním směrem. Nástup v dolní části u restaurace Farma U Koaly. Zastávky u pavilonu slonů a sezónního vstupu, výstup u tropické haly. Celodenní jízdenka 40 Kč, jednorázová 30 Kč.

Australský dětský koutek

V dolní části areálu zoo u restaurace Farma U Koaly nabízíme spoustu atrakcí. Dřevěné hrady, skluzavky, houpačky, australskou vodní pumpu, rýžování zlata a jízdu na ponících.

Lanáček v australské oblasti

Kousek od dětského koutku děti objeví skutečný "lanový" ráj. V dubnu, květnu a září je otevřeno jen o víkendech, od června do srpna každý den. Celodenní vstupné činí 60 Kč/dítě.

Lanový labyrint a vyhlídková věž

Děti mohou pozorovat mrštné veverky šedobřiché a zároveň si v labyrintu vyzkoušet, jestli jsou stejně tak obratné. Pozorovací věž stojí za zdolání. Nabízí jedinečný výhled na naše lvy.

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín