Open Nav

Už jste viděli našeho afričáka?

Úvod Novinky Už jste viděli našeho afričáka?

První africké slůně v České republice se má čile k světu. Přijďte se na něj podívat, nebudete se Vám chtít od výběhů slonů odcházet! Slůně uvidíte každý den. Od 8.30 do 9.30 ve stávajícím výběhu u pavilonu slonů, v 10.30 celé stádo vychází do tříhektarového výběhu v Karibuni. Pozorovat slony v takřka nekonečném výběhu, vidět je při koupání v rozlehlém zdejším jezírku, to vše slibuje mimořádné zážitky.  

Sameček slona afrického se narodil 6.6.2021. Jak říkají chovatelky, je velmi zvídavý, čím dál tím šikovnější, zdatnější a odvážnější. Všude chce být, napodobuje dospělé slonice. Když ho pouští do výběhu, dává najevo nespoutanou radost, vždy letí jako raketa, válí se v písku, natahuje se po okusech, hraje si s větvičkami. A tak jako malé děti postupně trénují, jak rukou uchopit hračku, náš sameček stejné dovednosti pravidelně zkouší se svým chobůtkem :) 

Věříme, že setkání s prvním africkým slůnětem v České republice bude pro Vás krásným zážitkem. Přijeďte se na náš opravdový zázrak podívat! 

Už jste viděli našeho afričáka? Už jste viděli našeho afričáka? Už jste viděli našeho afričáka? Už jste viděli našeho afričáka? Už jste viděli našeho afričáka? Už jste viděli našeho afričáka?

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín