Open Nav

Přijďte se podívat na slůně

Úvod Novinky Přijďte se podívat na slůně

Máte se na co těšit!
První africké slůně v České republice se má čile k světu. Přijďte se na něj podívat, nebudete se Vám chtít od výběhu slonů odcházet! K výběhu slonů u stávajícího pavilonu můžete zavítat každý den, slony a mládě zde uvidíte vždy v době 8.30-9.30, 10.30-12.30, 13.30-16.30. Od 16.30 mají sloni přístup i do pavilonu a nemusí být tak vždy ve výběhu. Pro přístup k výběhu využijete prosím pouze cestu podél potoka v dolní části africké oblasti. 

Sameček slona afrického se narodil 6.6.2021. Jak říkají chovatelky, je velmi zvídavý, čím dál tím šikovnější, zdatnější a odvážnější. Všude chce být, napodobuje dospělé slonice. Když ho pouští do výběhu, dává najevo nespoutanou radost, vždy letí jako raketa, válí se v písku, natahuje se po okusech, hraje si s větvičkami. A tak jako malé děti postupně trénují, jak rukou uchopit hračku, náš sameček stejné dovednosti pravidelně zkouší se svým chobůtkem :) 

Přesně to vystihuje i další video slůněte. Věříme, že setkání s prvním africkým slůnětem v České republice bude pro Vás krásným zážitkem. Přijeďte se na náš opravdový zázrak podívat! 

Přijďte se podívat na slůně Přijďte se podívat na slůně Přijďte se podívat na slůně

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín