Pro školy

Základním a střední školám nabízíme různé možnosti doplnění a zpestření výuky. Naší jedinečnou výhodou je bezprostřední blízkost živých zvířat a interaktivní forma vzdělávání.

Vaše výuka může probíhat přímo u vybrané expozice v areálu zoo nebo můžete využít nabídku programů ve vzdělávacím středisku Tyrol.

Jak se přihlásit

Na exkurzi můžete přijít každý všední den. Stačí si pouze vybrat termín a v našem rezervačním systému si ověřit, zda je zvolený den volný.
Vaši návštěvu si poté domluvte s oddělením biologické výchovy, a to nejpozději tři dny před požadovanou exkurzí na tel. 577 577 125, e-mail: divilek@zoozlin.eu. Především v dopoledních hodinách se ale může stát, že na uvedeném čísle nikoho nezastihnete. V tu dobu se věnujeme výuce. Volejte proto buď do osmé hodiny ráno, nebo až odpoledne mezi 13 a 15 hodinou.

Upozornění

Při případném zpožděném příjezdu (nad 30 minut po smluveném čase) je možné, že Váš výukový program nebo exkurze budou z nedostatku času upraveny.
Během jednoho dne realizujeme nejvýše 6 skupin (po 30 dětech) v rámci venkovních exkurzí, při vnitřních programech pak nejvýše 2 skupiny po 35 dětech.