Open Nav

Školám

Úvod Školám Školám

Základním a střední školám nabízíme různé možnosti doplnění a zpestření výuky. Naší jedinečnou výhodou je bezprostřední blízkost živých zvířat a interaktivní forma vzdělávání.

Vaše výuka může probíhat přímo u vybrané expozice v areálu zoo nebo můžete využít nabídku programů ve vzdělávacím středisku Tyrol.

Jak se přihlásit

Na exkurzi můžete přijít každý všední den. Stačí si pouze vybrat termín a v našem rezervačním systému si ověřit, zda je zvolený den volný.
Vaši návštěvu si poté domluvte s oddělením biologické výchovy, a to nejpozději tři dny před požadovanou exkurzí na tel. 577 577 125, e-mail: divilek@zoozlin.eu. Především v dopoledních hodinách se ale může stát, že na uvedeném čísle nikoho nezastihnete. V tu dobu se věnujeme výuce. Volejte proto buď do osmé hodiny ráno, nebo až odpoledne mezi 13 a 15 hodinou. V týdnu od 25. do 29. března 2019 budeme mimo kancelář. Děkujeme za pochopení.

Upozornění

Při případném zpožděném příjezdu (nad 30 minut po smluveném čase) je možné, že Váš výukový program nebo exkurze budou z nedostatku času upraveny.
Během jednoho dne realizujeme nejvýše 6 skupin (po 30 dětech) v rámci venkovních exkurzí, při vnitřních programech pak nejvýše 2 skupiny po 35 dětech.

 

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín