Saola, Laos

Začátek projektu:           2016

Příspěvek 2023:                 148 762 Kč

Příspěvky celkem:          1 304 845 Kč

Způsob financování:      sbírka 4Nature 

 

Saola byla objevena teprve v roce 1992 ve vietnamské džungli, její popsání patřilo k největším zoologickým událostem 20. století. Saola žije pouze na malém území v Annamském pohoří na hranici Vietnamu a Laosu. Vzhledem ke skrytému způsobu života a nedostatku investic do její ochrany není v současnosti známa velikost její populace. Zůstávají pouze odhady hovořící o několika desítkách až stovkách jedinců. Saola tak patří mezi nejohroženější savce světa.

Od roku 2015 jsme spolupracovali se Saola Working Group (SWG) na ochraně jedné z nejdůležitějších oblastí výskytu antilopy saoly - Xe Sap National Protected Area (NPA) v jižním Laosu. Od podzimu 2020 jsme navázali spolupráci s dalším partnerem - organizací Saola Foundation.

Díky sbírce 4Nature jsme činnost Saola Foundation podpořili částkou 5 000 euro a zařadila se tak mezi zakládající podporovatele. Zaslání uvedené částky jsme navíc spojili se jménem předčasně zesnulého ředitele ostravské zoo Petra Čolase. Finanční příspěvek jsme organizaci Saola Foundation věnovali na počest kolegy Petra Čolase, který byl skutečně výraznou osobností našeho současného zoo světa. Celý svůj život zasvětil nejen chovu ohrožených druhů v zahradě, ale také jejich ochraně v místech přirozeného výskytu. Saola Foundation byla založena jako další podpůrná organizace zajišťující ochranu přírody v jihovýchodní Asii. Zaměřuje se na aktivní hledání saoly ve volné přírodě, především v Laosu. Týká se to zejména Annamského pohoří, které tvoří hranici mezi Laosem a Vietnamem a je vedeno jako jedno z nejdůležitějších oblastí výskytu saoly. Kromě samotného hledání saoly budou finanční prostředky využity také na zlepšování kvality místního pralesa, ochranu zdejší jedinečné fauny a na podporu a vzdělávání místních obyvatel.

Zoo Zlín pomáhá s financováním protipytláckých hlídek v národním parku Xe Sap, s nákupem a zajištěním přenosu kamerového systému, podporujeme také výstavbu záchranného centra Saola and Endangered Ungulate Captive Breeding Centre in Bach Ma National Park ve Vietnamu. 

 

Fotografie z fotopastí nám poskytl Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research/WWF-CarBi Project/Xe Sap NPA.