Open Nav

Saola, Laos

Úvod Zvířata Ochrana zvířat Saola, Laos

V roce 1992 byl ve vietnamské džungli poprvé objevena antilopa saola. Její popsání patřilo k největším zoologickým událostem 20. století. Žije pouze na malém území v Annamském pohoří na hranici Vietnamu a Laosu. Největší hrozbu pro ni představuje lov a úbytek původního životního prostředí. Vzhledem ke skrytému způsobu života a nedostatku investic do její ochrany není v současnosti známa velikost její populace. Zůstávají pouze odhady hovořící o několika desítkách až stovkách jedinců. Saola tak patří mezi nejohroženější savce světa.

ZOO Zlín spolupracuje již od roku 2015 společně s Saola Working Group (SWG) na ochraně v jedné z nejdůležitějších oblastí výskytu saoly, Xe Sap National Protected Area (NPA) v jižním Laosu. Partner SWG – WWF Greater Mekong Programme začal pracovat s vládou Laosu za účelem rozmístění protipytláckých hlídek v Xe Sap s důrazem zacílení na území nejvyšší priority pro saolu – východní oblast rezervace podél mezinárodní hranice s Vietnamem. 

Finance získané tímto projektem se používají na nákup nezbytného vybavení pro členy hlídky (rangery), jako jsou uniformy, pláštěnky, boty, batohy, brašny,  fotopasti a také k pokrytí nákladů potřebných k hlídkování (jídlo, benzín pro motocykly, pohraniční poplatky a jiné)

Fotografie z fotopastí nám poskytl Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research / WWF-CarBi Project / Xe Sap NPA.

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín