Open Nav

Saola, Laos

Úvod Zvířata Ochrana zvířat Saola, Laos

Dlouhodobý projekt, začátek v roce 2016, suma 20 000 USD/rok 2019, financováno z projektu 4NATURE

Zoo Zlín spolupracuje již od roku 2015 společně s Saola Working Group (SWG) na ochraně v jedné z nejdůležitějších oblastí výskytu saoly, Xe Sap National Protected Area (NPA) v jižním Laosu. Partner SWG – WWF Greater Mekong Programme začal pracovat s vládou Laosu za účelem rozmístění protipytláckých hlídek v Xe Sap s důrazem zacílení na území nejvyšší priority pro saolu – východní oblast rezervace podél mezinárodní hranice s Vietnamem. 

Cílem projektu je financování protipytláckých hlídek v národním parku Xe Sap National Protected Area v jižním Laosu, nákup a podpora kamerového systému a finanční pomoc při výstavbě záchranného centra Saola and Endangered Ungulate Captive Breeding Centre in Bach Ma National Park, Vietnam. Ochrana se zaměřuje nejenom na kriticky ohroženou saolu, ale na další ohrožené druhy jihovýchodní Asie – muntžak černý, králík Timminsův,  medvěd ušatý nebo puchol skvrnitý.

Fotografie z fotopastí nám poskytl Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research/WWF-CarBi Project/Xe Sap NPA.

V roce 1992 byl ve vietnamské džungli poprvé objevena antilopa saola. Její popsání patřilo k největším zoologickým událostem 20. století. Žije pouze na malém území v Annamském pohoří na hranici Vietnamu a Laosu. Největší hrozbu pro ni představuje lov a úbytek původního životního prostředí. Vzhledem ke skrytému způsobu života a nedostatku investic do její ochrany není v současnosti známa velikost její populace. Zůstávají pouze odhady hovořící o několika desítkách až stovkách jedinců. Saola tak patří mezi nejohroženější savce světa.

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín