Open Nav

Saola, Laos

Úvod Zvířata Ochrana zvířat Saola, Laos

V roce 1992 byl ve vietnamské džungli poprvé objevena antilopa saola. Její popsání patřilo k největším zoologickým událostem 20. století. Žije pouze na malém území v Annamském pohoří na hranici Vietnamu a Laosu. Největší hrozbu pro ni představuje lov a úbytek původního životního prostředí. Vzhledem ke skrytému způsobu života a nedostatku investic do její ochrany není v současnosti známa velikost její populace. Zůstávají pouze odhady hovořící o několika desítkách až stovkách jedinců. Saola tak patří mezi nejohroženější savce světa.

ZOO Zlín spolupracuje již od roku 2015 společně s Saola Working Group (SWG) na ochraně v jedné z nejdůležitějších oblastí výskytu saoly, Xe Sap National Protected Area (NPA) v jižním Laosu. Partner SWG – WWF Greater Mekong Programme začal pracovat s vládou Laosu za účelem rozmístění protipytláckých hlídek v Xe Sap s důrazem zacílení na území nejvyšší priority pro saolu – východní oblast rezervace podél mezinárodní hranice s Vietnamem. 

V roce 2018 ZOO Zlín rozběhla projekt finanční sbírky 4NATURE. Při návštěvě zahrady si lidé mohou vybrat vstupné 4NATURE s příspěvkem na ochranu přírody. Získají tak žeton v hodnotě 2 Kč, který prostřednictvím zábavných pokladniček věnují na „svůj“ projekt ve volné přírodě. Jedním ze tří projektů, které se ucházejí o přízeň návštěvníků, je právě ochrana saoly. V roce 2018 návštěvníci podpořili saolu částkou 278 162 Kč. Tyto peníze budou použity na pokrytí nákladů spojených s údržbou a kontrolou instalovaných fotopastí v národní rezervaci Xe Sap v jižním Laosu, nejdůležitějším místě výskytu saoly.

Fotografie z fotopastí nám poskytl Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research/WWF-CarBi Project/Xe Sap NPA.

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín