Reklamní fotografování a natáčení

V areálu Zoo Zlín je možné bezplatně fotografovat a filmovat pouze pro soukromé účely.

Pokud máte zájem využit atraktivní prostředí zoo pro pořízení fotografií a videí ke komerčním účelům (produktové foto, kalendáře, propagační fotografie, reklamní spoty apod.), je potřeba:

  • projednat v dostatečném předstihu (min. týden před plánovaným konáním akce) a domluvit termín akce s pověřeným pracovníkem zoo
  • zaslat písemnou objednávku s daňovou adresou a termínem akce
  • uhradit fakturu za pronájem areálu pro reklamní focení/natáčení před konáním akce. 

Cena pronájmu:

  • 5 000 Kč/hod. + platné DPH


Kontakt:

Romana Mikešová, vedoucí oddělení marketingu, e-mail mikesova@zoozlin.eu