Open Nav

Vítání ptačího zpěvu

Úvod Novinky Vítání ptačího zpěvu

V sobotu 4. 5. jsme našim návštěvníkům již třetím rokem nabídli akci Vítání ptačího zpěvu. V ČR je pořádána Českou společností ornitologickou, která je partnerem celosvětové organizace BirdLife International. První víkend v květnu se tak v celé Evropě vydávají do přírody zájemci o pozorování a hlavně poslouchání ptáků. Vítání ptačího zpěvu vzniklo původně ve Velké Británii. Odtud jej postupně převzali další ornitologické organizace, od roku 1992 také ČSO.

V letošním roce byl sraz již o půl šesté, neboť největší aktivita ptáků je právě v časných ranních hodinách. Brzké vstávání neodradilo více než tři desítky zájemců, dokonce k nám do Lešné zavítala sedmičlenná skupina až z Valašského Meziřičí a Valašské Bystřice. "Zúčastnili jsme se již podruhé a prohlídka byla opět nevšedním zážitkem a uvědoměním si, jak pestrý je život v korunách stromů nad našimi hlavami," uvedl za celou skupinu Vilém Měrka z Valašské Bystřice. 

Společně jsme prošli celý areál zoologické zahrady. Tentokrát jsme však nevěnovali pozornost expozicím a exotickým zvířatům, ale poslouchali jsme zpěv a hlasy různých ptačích druhů, které volně žijí v areálu zoo. Zaslechli jsme zpívající lejsky bělokrké, obdivovali jsme nápadný zpěv žluvy hajní nebo daleko slyšitelné volání žluny zelené. Celkem se nám podařilo zaslechnout nebo spatřit 36 ptačích druhů. Během cesty jsme si povídali o potřebách ochrany ptáků. Na závěr se konala i krátká ukázka odchytu a kroužkování ptáků, která byla provázena informacemi o ptačí migraci. Po skončení všichni účastníci mohli zůstat v areálu zahrady.

Za rok tedy opět v areálu ZOO Zlín na shledanou s ptačím zpěvem!

Vítání ptačího zpěvu Vítání ptačího zpěvu Vítání ptačího zpěvu Vítání ptačího zpěvu Vítání ptačího zpěvu Vítání ptačího zpěvu

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín