Open Nav

Prohlídky s průvodcem

Úvod Návštěva ZOO Zážitky a služby Prohlídky s průvodcem

Procházka areálem zlínské zoo v doprovodu zkušeného průvodce nabízí zcela jiné zážitky. Dozvíte se spoustu zajímavých informací o životě vybraných zvířat, nakrmíte si rejnoky a čeká na vás i ukázka přírodnin. Průvodce se můžete zeptat na cokoliv a zjistit vše, co vás o zvířatech zajímá.

Komentovaná prohlídka zoo

Skladba:
Lachtani, tropická hala, rejnoci (včetně krmení), žirafy, Etiopie, sloni (+ukázka přírodnin), japonská zahrada Mu-Shin.

Délka: cca 2 hod.

Cena prohlídek

Do 10 osob
3 000 Kč (cena včetně DPH) + vstupné za osobu dle platného ceníku zoo.

11-25 osob
2 500 Kč (cena včetně DPH) + vstupné za osobu dle platného ceníku zoo.

26-40 osob
2 200 Kč (cena včetně DPH) + vstupné za osobu dle platného ceníku zoo.

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k nepříjemným zkušenostem se zrušením komentované prohlídky v den jejího konání je termín komentované prohlídky potvrzen až po úhradě vystavené faktury na prohlídku areálu zoo s průvodcem. Děkujeme za pochopení.


Objednání prohlídky:

Karolína Barotová, marketing, e-mail: barotova@zoozlin.eu 

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín