Open Nav

Programy ve středisku Tyrol

Úvod Školám Programy ve středisku Tyrol

Představují jednotlivé ekosystémy Země. Výuka probíhá ve vzdělávacím středisku Tyrolský dům (naproti zámku Lešná) a je kombinací mluveného slova, promítání filmových ukázek a praktického poznávání přírodnin. Žáci jsou rozděleni do skupinek, ve kterých řeší jednotlivé připravené pracovní listy. Při závěrečném zhodnocení výsledků jsou navíc odměněni tři nejúspěšnější řešitelé.

Výukový program trvá 70 minut a je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a pro studenty SŠ.

Témata:

1. Africké savany

- věčný souboj býložravců s trávami a kopytníků se šelmami, praktické ukázky lebek, kůží, kopyt a rohů.

2. Amazonská džungle

- představení neznámých, ale přesto typických obyvatel jihoamerického pralesa, praktická ukázka a poznávání produktů původem z tropů.

3. Život pod mořskou hladinou

- rozčlenění mořského biotopu od pobřeží po hlubokomořské příkopy, představení obyvatel jednotlivých pater, ukázky a poznávání přírodnin (lastury, ulity, korály, hvězdice atd.).

4. Ledové světy

- i na nejchladnějších místech planety Země žijí zvířata. Téma přibližuje jejich chování a adaptaci na život v drsných podmínkách, představení Eskymáků.

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín