Poskytnuté dotace

2023 - Účelová neinvestiční dotace poskytnutá Ministerstvem životního prostředí

Příspěvek zoologickým zahradám - účelová neinvestiční dotace byla poskytnuta ve výši 1 338 674 Kč Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze dne 14. 7. 2023.

 

2023 - Neinvestiční příspěvky poskytnuté z rozpočtu statutárního města Zlína

Provozní příspěvek na rok 2023 ve výši 35 228 000 Kč poskytnutý usnesením Zastupitelstva města Zlína č. 2/2Z/2022 ze dne 8. 12. 2022.

 

2022 - Investiční příspěvky poskytnuté z rozpočtu statutárního města Zlína

Karibuni - 1. etapa realizace projektu Chovné zařízení pro slony - investiční příspěvek byl poskytnut ve výši do 15 000 000 Kč smlouvou ze dne 31. 8. 2022.

Technické zhodnocení výběhu medvědů a rekonstrukce voliéry Asie - investiční příspěvek byl poskytnut ve výši 7 000 000 Kč smlouvou ze dne 22. 12. 2022.

 

2022 - Účelová neinvestiční dotace poskytnutá Ministerstvem životního prostředí

Příspěvek zoologickým zahradám - účelová neinvestiční dotace byla poskytnuta ve výši 1 265 900 Kč Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze dne 11. 7. 2022.

 

2022 - Neinvestiční příspěvky poskytnuté z rozpočtu statutárního města Zlína

Provozní příspěvek na rok 2022 ve výši 35 228 000 Kč poskytnutý smlouvou ze dne 28. 12. 2021 ve znění Dodatku č. 2.

 

2021 - Investiční příspěvky poskytnuté z rozpočtu statutárního města Zlína

Expozice pro damany a želvy - 1. etapa projektu Vzdělávacího a chovného centra pro supy - investiční příspěvek byl poskytnut ve výši 1 700 000 Kč smlouvou ze dne 11. 11. 2021.

 

2021 - Dotace z rozpočtu Zlínského kraje

Posílení provozních nákladů v roce 2021 v důsledku COVID-19 - neinvestiční dotace do výše 2 000 000 Kč na zajištění energií pro provoz zoologické zahrady - elektřina, plyn, voda poskytnutá smlouvou ze dne 28.4.2021.

 

2021 - Účelová neinvestiční dotace poskytnutá Ministerstvem životního prostředí

Příspěvek zoologickým zahradám - účelová neinvestiční dotace byla poskytnuta ve výši 5 704 533 Kč Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze dne 20.4.2021.

 

2021 - Neinvestiční příspěvky poskytnuté z rozpočtu statutárního města Zlína

Oprava střechy zámku - neinvestiční příspěvek byl poskytnut ve výši 5 000 000 Kč smlouvou ze dne 3. 3. 2021. Týká se opravy střechy zámku Lešná.

Provozní příspěvek na rok 2021 ve výši 27 379 000 Kč poskytnutý smlouvou ze dne 29. 12. 2020.

 

Vyúčtované dotace v roce 2020 poskytnuté SMZ na základě:

  • smlouvy č. 4000181156 z rozpočtu statutárního města Zlína na investiční akci „Vznik vzdělávacího a chovného centra pro supy“. Výše použité dotace: 1 345 000,- Kč.
  • smlouvy č. 4000180575 z rozpočtu statutárního města Zlína na investiční akci „Vybudování expozice jaguárů – Jaguar Trek“. Výše použité dotace 2 554 394 Kč.
  • smlouvy č. 4000180576 z rozpočtu statutárního města Zlína na investiční akci „Chovné zařízení pro slony“. Výše použité dotace 7 083 071 Kč.
  • smlouvy č. 3000190324 z rozpočtu statutárního města Zlína na investiční akci „Nová trasa pro vláček“. Výše použité dotace 534 284 Kč.
  • smlouvy č. 3000190323 z rozpočtu statutárního města Zlína na investiční akci „Lávka u žiraf“. Výše použité dotace 968 000 Kč.

          

2020 - Neinvestiční příspěvky poskytnuté z rozpočtu statutárního města Zlína

Oprava střechy zámku - neinvestiční příspěvek byl poskytnut ve výši 15 000 000 Kč smlouvou ze dne 1. 10. 2020. Týká se opravy střechy zámku Lešná.

 

2020 - Dotace z rozpočtu Zlínského kraje

Oprava střechy zámku Lešná - neinvestiční dotace do výše 4 329 505 Kč na obnovu tvrdé střešní krytiny zámku Lešná poskytnutá smlouvou ze dne 31.7.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6. 10. 2020.

Expozice damanů a želv - investiční dotace do výše 5 670 495 Kč na vybudování nové expozice pro damany a želvy poskytnutá smlouvou ze dne 6. 10. 2020.

   

2020 - Příspěvek na obnovu kulturní nemovité památky poskytnutý Ministerstvem kultury

Obnova odvětrávacích kanálků a štol objektu stájí č.p. 163 - účelový finanční příspěvek byl poskytnut ve výši 170 000 Kč Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze dne 12.6.2020.

 

2020 - Účelová neinvestiční dotace poskytnutá Ministerstvem životního prostředí

Příspěvek zoologickým zahradám - účelová neinvestiční dotace byla poskytnuta ve výši 1 249 683 Kč Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze dne 7.8.2020.