Open Nav

Poskytnuté dotace

Úvod O nás Poskytnuté dotace

2019 - Účelová neinvestiční dotace poskytnutá Ministerstvem životního prostředí

Příspěvek zoologickým zahradám - účelová neinvestiční dotace byla poskytnuta ve výši 1 047 840 Kč Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze dne 5.8.2019.

 

2019 - Příspěvek na obnovu kulturní nemovité památky poskytnutý Ministerstvem kultury

Restaurování dřevěných prvků v místnostech č. 101 a s tím související práce - účelový finanční příspěvek byl poskytnut ve výši 400 000 Kč Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze dne 19.8.2019.

 

2019 - Investiční příspěvky poskytnuté z rozpočtu statutárního města Zlína

Nová trasa pro vláček - investiční příspěvek byl poskytnut ve výši 8 000 000 Kč smlouvou ze dne 18. 11. 2019. Týká se vybudování vybudování vnitroareálové komunikace v ZOO – pěší zóna s průjezdem silničního turistického vláčku.

Lávka u žiraf - investiční příspěvek byl poskytnut ve výši 968 000 Kč smlouvou ze dne 30. 10. 2019. Týká se vybudování nové vyhlídkové a krmící lávky u žiraf.

Vybudování expozice jaguárů - Jaguar trek (1. etapa) - investiční příspěvek byl poskytnut ve výši 6 000 000 Kč smlouvou ze dne 25. 4. 2018. Dodatkem č. 1 ze dne 20. 2. 2019 byl investiční příspěvek navýšen o 8 000 000 Kč. Celková částka dotace tak činí 14 000 000 Kč. Investice souvisí se zvýšením návštěvnické atraktivity Americké části ZOO.

 

2018 - Neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje

Oprava střechy zámku Lešná - neinvestiční dotace do výše 10 000 000 Kč na obnovu tvrdé střešní krytiny zámku Lešná poskytnutá smlouvou ze dne 31.7.2018.

 

2018 - Účelová neinvestiční dotace poskytnutá Ministerstvem životního prostředí

Příspěvek zoologickým zahradám - účelová neinvestiční dotace byla poskytnuta ve výši 1 020 822 Kč Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze dne 13.8.2018.

 

2018 - Příspěvek na obnovu kulturní nemovité památky poskytnutý Ministerstvem kultury

Restaurování dřevěných prvků v místnostech č. 99, 100 a s tím související práce - účelový finanční příspěvek byl poskytnut ve výši 336 000 Kč Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze dne 31.8.2018.

 

2018 - Investiční příspěvky poskytnuté z rozpočtu statutárního města Zlína

Technické zhodnocení voliéry ar v Amazonii - investiční příspěvek byl poskytnut ve výši 968 000 Kč smlouvou ze dne 25.4.2018. Týká se projektu Technického zhodnocení a opravy voliéry ar v Amazonii.

Vybudování expozice jaguárů - Jaguar trek (1. etapa) - investiční příspěvek byl poskytnut ve výši 6 000 000 Kč smlouvou ze dne 25.4.2018. Investice souvisí se zvýšením návštěvnické atraktivity Americké části ZOO.

Chovné zařízení pro slony - investiční příspěvek byl poskytnut ve výši 30 000 000 Kč smlouvou ze dne 25.4.2018. Týká se vybudování Chovného zařízení pro slony africké v území Karibuni - první část příspěvku.

Vznik vzdělávacího centra pro supy - investiční příspěvek byl poskytnut ve výši 1 345 000 Kč smlouvou ze dne 14.8.2018. Týká se vzniku nového vzdělávacího a chovného centra pro supy.

Vybudování nového středotlakého rozvodu plynu - investiční příspěvek byl poskytnut ve výši 968 000 Kč smlouvou ze dne 8.10.2018. Dodatkem č. 1 ze dne 17.12.2018 byl investiční příspěvek navýšen o 2 000 000 Kč. Celková výše dotace tak činí 2 968 000 Kč. Vybudování nového středotlakého rozvodu plynu v původním areálu je nezbytné pro investiční záměry v Karibuni. Nový středotlaký rozvod plynu zároveň umožní napojení objektů v původní části ZOO, kde zcela chybí plynofikace.

 

2018 - Neinvestiční příspěvky poskytnuté z rozpočtu statutárního města Zlína

Klimatizační jednotka v budově č. p. 138 - neinvestiční příspěvek byl poskytnut ve výši 32 000 Kč smlouvou ze dne 30.7.2018. 

 

 

2017 - Účelová neinvestiční dotace poskytnutá Ministerstvem životního prostředí

Příspěvek zoologickým zahradám - účelová neinvestiční dotace byla poskytnuta ve výši 1 136 698 Kč Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze dne 24.7.2017

 

2017 - Investiční příspěvky poskytnuté z rozpočtu statutárního města Zlína

Oplocení pozemků Karibuni - investiční příspěvek byl poskytnut ve výši 7 000 000 Kč na oplocení nového území zoologické zahrady - Karibuni - smlouvou ze dne 27.4.2017

Trafostanice a přeložka VN v Karibuni - investiční příspěvek byl poskytnut ve výši 2 500 000 Kč na pořízení nové trafostanice a přeložení vysokého napětí v novém území zoologické zahrady smlouvou ze dne 1.8.2017

 

2016 - Investiční dotace z Fondu Zlínského kraje

Výběh B "Chovného zařízení pro slony" - investiční dotace do výše 10 000 000 Kč na výstavbu Výběhu B pro slony africké v novém území zoologické zahrady Karibuni smlouvou ze dne 4.10.2016

 

2016 - Investiční příspěvky poskytnuté z rozpočtu statutárního města Zlína

Technické zhodnocení objektu budovy Tyrol - investiční příspěvek byl poskytnut ve výši 4 500 000 Kč na zhodnocení objektu Tyrolu smlouvou ze dne 13.10.2016

Technické zhodnocení pavilonu slonů - investiční příspěvek byl poskytnut ve výši 3 500 000 Kč na realizaci výstavby porodnice pro slony v pavilonu slonů v Africké části zoologické zahrady smlouvou ze dne 13.10.2016

Expozice papoušků kea a ptáků kivi - investiční příspěvek byl poskytnut ve výši 3 800 000 Kč na realizaci výstavby nové Expozice papoušků kea a ptáků kivi v Australské části zoologické zahrady smlouvou ze dne 13.12.2016

Skleník v technickém zázemí - investiční příspěvek byl poskytnut ve výši 2 200 000 Kč na realizaci výstavby nového skleníku v zázemí zoologické zahrady smlouvou ze dne 13.12.2016

Expozice tamandua - investiční příspěvek byl poskytnut ve výši 968 000 Kč na realizaci výstavby nové Expozice tamandua v části Amazonie smlouvou ze dne 19.12.2016

 

2015 - Investiční příspěvek poskytnutý z rozpočtu statutárního města Zlína

V prosinci 2015 byl statutárním městem Zlín poskytnut investiční příspěvek na realizaci investiční akce "Ocelový box pro přepravu slonů" v celkové výši 968 000 Kč.
Jedná se o rozebíratelný ocelový box, který bude sloužit jak k přepravním, tak k inseminačním účelům. Celková hmotnost celého boxu je téměř 7 000 kg.

2014 - Dotace poskytnutá statutárním městem Zlín

V prosinci 2014 byla statutárním městem Zlín poskytnuta investiční dotace z rozpočtu města Zlína na realizaci nových investičních akcí v celkové výši 2 000 000 Kč.
Z poskytnuté dotace jsme realizovali:
 • nákup traktoru
 • nákup dvou motorových vozíků
 • pořízení signalizace turniketů
 • projekt "Bažiny-aligátoři" (Řeka trávy)

2014 - Statutární město Zlín poskytlo zoo investiční dotaci

V srpnu 2014 ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace, předložila statutárnímu městu Zlín žádost o investiční dotaci na realizaci vybraných investičních projektů zoo.
Žádost byla úspěšná a Zastupitelstvo města Zlína dne 11.9.2014 schválilo přidělení finančních prostředků na následující investiční akce:
 • Technické zhodnocení ubikace slonů a výběhu, 287 000 Kč
  Dotace byla využita pro instalaci posuvných vnitřních a venkovních bran pavilonu slonů.
 • Technické zhodnocení ubikace lvů a výběhu, 360 000 Kč
  Dotace byla využita pro instalaci oplocení ve venkovním výběhu lvů.
 • Pořízení záložního serveru, 200 000 Kč
 • Pořízení SW evidence zvířat (zoologický deník), 121 000 Kč
Na základě schválené žádosti Zastupitelstvem města Zlína byla mezi ZOO Zlín a Statutárním městem Zlín uzavřena Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Zlína na uvedené investiční akce. ZOO Zlín se zavázala do 30.11.2014 předložit městu Zlín kompletní vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín