Open Nav

Poskytnuté dotace

Úvod O nás Poskytnuté dotace

2017 - Účelová neinvestiční dotace poskytnutá Ministerstvem životního prostředí

Příspěvek zoologickým zahradám - účelová neinvestiční dotace byla poskytnuta ve výši 1 136 698 Kč Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze dne 24.7.2017

 

2017 - Investiční příspěvky poskytnuté z rozpočtu statutárního města Zlína

Oplocení pozemků Karibuni - investiční příspěvek byl poskytnut ve výši 7 000 000 Kč na oplocení nového území zoologické zahrady - Karibuni - smlouvou ze dne 27.4.2017

Trafostanice a přeložka VN v Karibuni - investiční příspěvek byl poskytnut ve výši 2 500 000 Kč na pořízení nové trafostanice a přeložení vysokého napětí v novém území zoologické zahrady smlouvou ze dne 1.8.2017

 

2016 - Investiční dotace z Fondu Zlínského kraje

Výběh B "Chovného zařízení pro slony" - investiční dotace do výše 10 000 000 Kč na výstavbu Výběhu B pro slony africké v novém území zoologické zahrady Karibuni smlouvou ze dne 4.10.2016

 

2016 - Investiční příspěvky poskytnuté z rozpočtu statutárního města Zlína

Technické zhodnocení objektu budovy Tyrol - investiční příspěvek byl poskytnut ve výši 4 500 000 Kč na zhodnocení objektu Tyrolu smlouvou ze dne 13.10.2016

Technické zhodnocení pavilonu slonů - investiční příspěvek byl poskytnut ve výši 3 500 000 Kč na realizaci výstavby porodnice pro slony v pavilonu slonů v Africké části zoologické zahrady smlouvou ze dne 13.10.2016

Expozice papoušků kea a ptáků kivi - investiční příspěvek byl poskytnut ve výši 3 800 000 Kč na realizaci výstavby nové Expozice papoušků kea a ptáků kivi v Australské části zoologické zahrady smlouvou ze dne 13.12.2016

Skleník v technickém zázemí - investiční příspěvek byl poskytnut ve výši 2 200 000 Kč na realizaci výstavby nového skleníku v zázemí zoologické zahrady smlouvou ze dne 13.12.2016

Expozice tamandua - investiční příspěvek byl poskytnut ve výši 968 000 Kč na realizaci výstavby nové Expozice tamandua v části Amazonie smlouvou ze dne 19.12.2016

 

2015 - Investiční příspěvek poskytnutý z rozpočtu statutárního města Zlína

V prosinci 2015 byl statutárním městem Zlín poskytnut investiční příspěvek na realizaci investiční akce "Ocelový box pro přepravu slonů" v celkové výši 968 000 Kč.
Jedná se o rozebíratelný ocelový box, který bude sloužit jak k přepravním, tak k inseminačním účelům. Celková hmotnost celého boxu je téměř 7 000 kg.

2014 - Dotace poskytnutá statutárním městem Zlín

V prosinci 2014 byla statutárním městem Zlín poskytnuta investiční dotace z rozpočtu města Zlína na realizaci nových investičních akcí v celkové výši 2 000 000 Kč.
Z poskytnuté dotace jsme realizovali:
 • nákup traktoru
 • nákup dvou motorových vozíků
 • pořízení signalizace turniketů
 • projekt "Bažiny-aligátoři" (Řeka trávy)

2014 - Statutární město Zlín poskytlo zoo investiční dotaci

V srpnu 2014 ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace, předložila statutárnímu městu Zlín žádost o investiční dotaci na realizaci vybraných investičních projektů zoo.
Žádost byla úspěšná a Zastupitelstvo města Zlína dne 11.9.2014 schválilo přidělení finančních prostředků na následující investiční akce:
 • Technické zhodnocení ubikace slonů a výběhu, 287 000 Kč
  Dotace byla využita pro instalaci posuvných vnitřních a venkovních bran pavilonu slonů.
 • Technické zhodnocení ubikace lvů a výběhu, 360 000 Kč
  Dotace byla využita pro instalaci oplocení ve venkovním výběhu lvů.
 • Pořízení záložního serveru, 200 000 Kč
 • Pořízení SW evidence zvířat (zoologický deník), 121 000 Kč
Na základě schválené žádosti Zastupitelstvem města Zlína byla mezi ZOO Zlín a Statutárním městem Zlín uzavřena Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Zlína na uvedené investiční akce. ZOO Zlín se zavázala do 30.11.2014 předložit městu Zlín kompletní vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín