Pořádání fotokurzů

Pořádání fotokurzů v areálu Zoo Zlín je zpoplatněno!

Pokud tedy máte zájem využit atraktivní prostředí Zoo Zlín pro uspořádání fotokurzu pro Vaše klienty, je zapotřebí:

  • projednat v dostatečném předstihu (min. týden před konáním akce) a domluvit termín akce s pověřeným pracovníkem zoo
  • zaslat písemnou objednávku s daňovou adresou a termínem akce
  • uhradit fakturu za pronájem areálu pro uspořádání fotokurzu před jeho konáním. 

Cena pronájmu:

  • 5 000 Kč/fotokurz (cena včetně DPH)


Kontakt:

Romana Mikešová, vedoucí oddělení marketingu, e-mail mikesova@zoozlin.eu

 


Upozornění:

V případě nerespektování a neuhrazení faktury za pronájem areálu si Zoo Zlín vyhrazuje oprávnění takového návštěvníka z areálu zoo vykázat, a to dle ustanovení článku II, bodu 16. návštěvního řádu Zoo Zlín.