Open Nav

Podmínky členství

Úvod Podpořte nás ZOO Zlín Family Podmínky členství


Karta Zoo Zlín Family je nepřenosná a platí pouze pro osobu/osoby na ní uvedené. V případě rodinných karet pak platí pouze pro rodiče a jejich děti.

Podmínky pro použití karty Zoo Zlín Family:

  • bez předložení platné karty není návštěva zoo v rámci Zoo Zlín Family možná. Karta slouží pro vytisknutí vstupenek pro průchod přes turnikety. Současně s kartou ZOO Zlín Family je nutné předložit jakýkoliv průkaz totožnosti pro ověření totožnosti majitele.
  • u karet pro rodiče a max. 3 děti do 15 let je nutno při společné návštěvě prokázat totožnost obou rodičů uvedených na  kartě a totožnost dětí. Paní pokladní tak bude pro vydání vstupenek v rámci karty požadovat přítomnost a potvrzení totožnosti osob (OP, ŘP, průkaz pojištěnce) na kartě uvedených. Pokud společnou klubovou kartu použije pouze 1 rodič, paní pokladní ověří jeho totožnost a totožnost dětí.
  • pro majitele karet ZOO Zlín Family je pro výdej vstupenek pro průchod přes turnikety přednostně určena pokladna v zooshopu u hlavního vstupu do zoo.
  • V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení karty lze vystavit náhradní kartu. Cena náhradní karty činí 100 Kč, platnost náhradní karty bude stejná jako platnost původní karty. O vystavení náhradní karty je nutno požádat písemnou formou prostřednictvím e-mailu. Kontaktní osobou je Ing. Starý, e-mail: stary@zoozlin.eu. 
  • při prodloužení stávající karty je vydána nová čipová karta. Pokud majitel při prodloužení karty nevrátí původní čipovou kartu, bude mu účtována částka 100 Kč za vydání nové čipové karty.

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín