Podmínky použití karet Family

Karta Zoo Zlín Family je nepřenosná a platí pouze pro osobu/osoby na ní uvedené. V případě karty rodiče a děti ji lze vystavit pouze pro rodiče a jejich děti.

Podmínky pro použití karty Zoo Zlín Family:

  • bez předložení platné karty není návštěva zoo v rámci Zoo Zlín Family možná. Karta slouží pro vytisknutí vstupenek pro průchod přes turnikety. Současně s kartou ZOO Zlín Family je nutné předložit jakýkoliv průkaz totožnosti pro ověření totožnosti majitele.
  • u karet pro rodiče a max. 3 děti do 15 let je nutno při společné návštěvě prokázat totožnost obou rodičů uvedených na  kartě a totožnost dětí. Paní pokladní tak bude pro vydání vstupenek v rámci karty požadovat přítomnost a potvrzení totožnosti osob (OP, ŘP, průkaz pojištěnce) na kartě uvedených. Pokud společnou klubovou kartu použije pouze 1 rodič, paní pokladní ověří jeho totožnost a totožnost dětí.
  • pro majitele karet ZOO Zlín Family je pro výdej vstupenek pro průchod přes turnikety přednostně určena pokladna v zooshopu u hlavního vstupu do zoo.
  • v případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení karty lze vystavit náhradní kartu. Cena náhradní karty činí 100 Kč, platnost náhradní karty bude stejná jako platnost původní karty. O vystavení náhradní karty je nutno požádat písemnou formou prostřednictvím e-mailu. Kontaktní osobou je Karolína Barotová, e-mail: barotova@zoozlin.eu
  • při prodloužení stávající karty je vydána nová čipová karta. Pokud majitel při prodloužení karty nevrátí původní čipovou kartu, bude mu účtována částka 100 Kč za vydání nové čipové karty.

Platnost karty Zoo Zlín je 365 dní od data vystavení. Zoo Zlín si vyhrazuje právo uzavřít nebo omezit vstup do areálu zoologické zahrady z důvodu vyšší moci (zejména nepřízeň počasí, neočekávaný chovatelský důvod, ohrožení bezpečnosti návštěvníků nebo zvířat, opatření a nařízení vlády ČR) nebo z důvodu úpravy provozní doby zoo. Uvedené důvody nejsou důvodem k prodloužení platnosti karty. Kupující není oprávněn požadovat po Zoo Zlín jakoukoliv kompenzaci nebo náhradu z důvodu nemožnosti využití karty Zoo Zlín Family po celou dobu její platnosti a Zoo Zlín není povinna jakoukoliv kompenzaci nebo náhradu z tohoto titulu poskytnout.

Všeobecné obchodníky podmínky prodeje karet Family a ročních vstupenek v pokladně zooshopu na hlavním vstupu
Platné od 1.12.2020